Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по парламентарна етика
ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ
ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ
председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
АРИФ САМИ АГУШ
АРИФ САМИ АГУШ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
КОСТА ДИМИТРОВ ЦОНЕВ
КОСТА ДИМИТРОВ ЦОНЕВ
зам.-председател
07/07/2006 - 25/06/2009
Информация
КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ КОБАКОВ
КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ КОБАКОВ
зам.-председател
31/03/2006 - 25/06/2009
Информация
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА-ДРЕНСКА
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА-ДРЕНСКА
зам.-председател
24/08/2005 - 07/07/2006
Информация
ТОМА ЯНКОВ ТОМОВ
ТОМА ЯНКОВ ТОМОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 31/03/2006
Информация
АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ
АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ПЪРВАНОВА
АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ПЪРВАНОВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
БОРИС СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
БОРИС СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
член
07/06/2007 - 24/04/2008
Информация
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ГЕОРГИ ПИНЧЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ПИНЧЕВ ИВАНОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ
ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ДОНЧО СТЕФАНОВ ЦОНЧЕВ
ДОНЧО СТЕФАНОВ ЦОНЧЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ
ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ
член
24/08/2005 - 20/05/2007
Информация
ИВАН ПЕТКОВ ДАКОВ
ИВАН ПЕТКОВ ДАКОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ КОБАКОВ
КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ КОБАКОВ
член
05/10/2005 - 31/03/2006
Информация
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
член
24/08/2005 - 29/06/2007
Информация
ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ПАНАЙОТОВ
ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ПАНАЙОТОВ
член
20/02/2008 - 25/06/2009
Информация
ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА
ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА
член
24/08/2005 - 20/02/2008
Информация
ХЮСЕИН МУТАЛИБ ХАМДИ
ХЮСЕИН МУТАЛИБ ХАМДИ
член
29/06/2007 - 25/06/2009
Информация