Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия за борба с корупцията
БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ
БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ
председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ДАУТ ИДРИЗ ОСМАН
ДАУТ ИДРИЗ ОСМАН
зам.-председател
11/11/2005 - 25/06/2009
Информация
МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ
МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ
зам.-председател
24/08/2005 - 31/03/2006
Информация
МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ
МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ
зам.-председател
07/07/2006 - 25/06/2009
Информация
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
зам.-председател
24/08/2005 - 11/11/2005
Информация
СНЕЖАНА ВЕЛИКОВА ГРОЗДИЛОВА
СНЕЖАНА ВЕЛИКОВА ГРОЗДИЛОВА
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
АПОСТОЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
АПОСТОЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
член
24/08/2005 - 05/04/2007
Информация
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ
ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ
член
23/05/2008 - 25/06/2009
Информация
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГЪНДЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГЪНДЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ДОБРОМИР МАРТИНОВ ЗАДГОРСКИ
ДОБРОМИР МАРТИНОВ ЗАДГОРСКИ
член
07/06/2007 - 25/06/2009
Информация
ДОБРОМИР ХРИСТОВ ГУЩЕРОВ
ДОБРОМИР ХРИСТОВ ГУЩЕРОВ
член
17/10/2007 - 25/06/2009
Информация
ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ
ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЕВТИМ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
ЕВТИМ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
член
24/08/2005 - 05/04/2007
Информация
ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ
ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ
член
07/07/2006 - 25/06/2009
Информация
ИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ
МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ
член
31/03/2006 - 07/07/2006
Информация
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА
СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА
член
07/06/2007 - 11/07/2007
Информация
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
член
24/08/2005 - 20/02/2008
Информация
ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
член
24/08/2005 - 24/04/2008
Информация