Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание


23/02/2009С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На 24.02.2009 г. от 9 ч. ще се проведе среща с Председателя на Комисията за борба с корупцията към 40-то Народно събрание и г-н Джон Г. Уйлямс - Генерален директор на Световната организация на парламентаристите срещу корупцията (GOPAC), член на Асоциацията на оперативните експерт-счетоводители (C.G.A.)
Г-н Уйлямс е бил избиран четири мандата в Камарата на общините на канадския парламент и е работил в областта на подобряване на финансовата отчетност и прозрачност.
Постоянният комитет по публични отчети председателстван от г-н Уйлямс, привлича вниманието на националната и международна общност във връзка с проведеното от комитета разследване на скандала около прaвителствената спонсорска програма на стойност 250 млн. долара.
Той изпълнява и длъжността председател на канадския клон на GOPAC, наречен Канадски парламентаристи срещу корупцията.