Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
Делегация в Асамблеята на Западноевропейския съюз
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
ръководител
12/01/2007 - 25/06/2009
Информация
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ДАМГОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ДАМГОВ
ръководител
28/09/2005 - 20/06/2006
Информация
ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ
ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ
зам.-ръководител
29/05/2008 - 25/06/2009
Информация
ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ
зам.-ръководител
28/09/2005 - 25/06/2009
Информация
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
зам.-ръководител
28/09/2005 - 25/06/2009
Информация
ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
зам.-ръководител
28/09/2005 - 24/04/2008
Информация
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
основен член
28/09/2005 - 12/01/2007
Информация
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БЪЛГАРИНОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БЪЛГАРИНОВ
основен член
28/09/2005 - 10/06/2009
Информация
ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ
ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ
основен член
12/01/2007 - 25/06/2009
Информация
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
заместващ член
28/09/2005 - 25/06/2009
Информация
ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ
ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ
заместващ член
28/09/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВАН МАТЕЕВ ИВАНОВ
ИВАН МАТЕЕВ ИВАНОВ
заместващ член
28/09/2005 - 18/07/2007
Информация
ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ
ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ
заместващ член
28/09/2005 - 12/01/2007
Информация
КОСТАДИН СТОЯНОВ ПАСКАЛЕВ
КОСТАДИН СТОЯНОВ ПАСКАЛЕВ
заместващ член
12/01/2007 - 14/11/2007
Информация
МАРКО НИКОЛОВ МЕЧЕВ
МАРКО НИКОЛОВ МЕЧЕВ
заместващ член
28/09/2005 - 25/06/2009
Информация
РУПЕН ОХАНЕС КРИКОРЯН
РУПЕН ОХАНЕС КРИКОРЯН
заместващ член
23/04/2008 - 25/06/2009
Информация
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
заместващ член
28/09/2005 - 25/06/2009
Информация