Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
Постоянна подкомисия за контрол върху работата на службите за сигурност и на службите за обществен ред
ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА
ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА
председател
05/04/2006 - 25/06/2009
Информация
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
член
05/04/2006 - 25/06/2009
Информация
БОЙКО КИРИЛОВ РАДОЕВ
БОЙКО КИРИЛОВ РАДОЕВ
член
05/04/2006 - 04/04/2007
Информация
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БЪЛГАРИНОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БЪЛГАРИНОВ
член
05/04/2006 - 10/06/2009
Информация
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ
член
05/04/2006 - 20/02/2008
Информация
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ
член
05/04/2006 - 25/06/2009
Информация
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ
член
05/04/2007 - 25/06/2009
Информация
ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
член
05/04/2006 - 25/06/2009
Информация
ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ
член
05/04/2006 - 25/06/2009
Информация
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
член
05/04/2006 - 25/06/2009
Информация