Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
Парламентарна група на Коалиция за България
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
председател на ПГ
25/06/2014 - 05/08/2014
Информация
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ
председател на ПГ
21/05/2013 - 25/06/2014
Информация
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
зам.-председател на ПГ
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
зам.-председател на ПГ
21/05/2013 - 29/05/2013
Информация
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
зам.-председател на ПГ
07/06/2013 - 25/06/2014
Информация
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
зам.-председател на ПГ
21/05/2013 - 07/06/2013
Информация
ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ
ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ
зам.-председател на ПГ
07/06/2013 - 18/02/2014
Информация
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
зам.-председател на ПГ
07/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
зам.-председател на ПГ
25/06/2014 - 05/08/2014
Информация
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
зам.-председател на ПГ
07/06/2013 - 05/08/2014
Информация
МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА
МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА
зам.-председател на ПГ
25/06/2014 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ
зам.-председател на ПГ
21/05/2013 - 30/04/2014
Информация
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
зам.-председател на ПГ
25/06/2014 - 05/08/2014
Информация
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
зам.-председател на ПГ
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
зам.-председател на ПГ
25/06/2014 - 05/08/2014
Информация
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
зам.-председател на ПГ
21/05/2013 - 25/06/2014
Информация
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
секретар на ПГ
21/05/2013 - 07/06/2013
Информация
ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА КАРАДЖОВА
ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА КАРАДЖОВА
секретар на ПГ
07/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ
ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ
секретар на ПГ
21/05/2013 - 07/06/2013
Информация
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
секретар на ПГ
07/06/2013 - 05/08/2014
Информация
АЛЕКСИ ВАСИЛЕВ АЛЕКСИЕВ
АЛЕКСИ ВАСИЛЕВ АЛЕКСИЕВ
член
31/07/2013 - 05/08/2014
Информация
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА
член
21/05/2013 - 29/05/2013
Информация
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ
АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
АТАНАС СТОЙНОВ ПЪДЕВ
АТАНАС СТОЙНОВ ПЪДЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ
БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА
ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
член
31/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЪРКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЪРКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
член
21/05/2013 - 13/06/2014
Информация
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ ХРИСТОВ БОРИСОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ БОРИСОВ
член
31/05/2013 - 26/07/2013
Информация
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА КАРАДЖОВА
ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА КАРАДЖОВА
член
21/05/2013 - 07/06/2013
Информация
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЧКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЧКОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
член
07/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
член
21/05/2013 - 07/06/2013
Информация
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
член
21/05/2013 - 29/05/2013
Информация
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА
член
31/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ЗАЯКОВА
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ЗАЯКОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕМИЛ СТРАХИЛОВ КОСТАДИНОВ
ЕМИЛ СТРАХИЛОВ КОСТАДИНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕМИЛ ЦЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ ЦЕНОВ ГЕОРГИЕВ
член
02/07/2014 - 05/08/2014
Информация
ЖАРА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА
ЖАРА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА
член
31/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
член
21/05/2013 - 07/06/2013
Информация
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
член
21/05/2013 - 25/06/2014
Информация
ИВА ДИМИТРОВА КУСЕВА
ИВА ДИМИТРОВА КУСЕВА
член
26/02/2014 - 05/08/2014
Информация
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
член
09/05/2014 - 05/08/2014
Информация
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ИЛИЯ АТАНАСОВ БАТАШКИ
ИЛИЯ АТАНАСОВ БАТАШКИ
член
21/05/2013 - 21/11/2013
Информация
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ
член
05/02/2014 - 05/08/2014
Информация
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
член
18/06/2014 - 05/08/2014
Информация
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
КАЛИН ИВАНОВ МИЛЧЕВ
КАЛИН ИВАНОВ МИЛЧЕВ
член
31/05/2013 - 05/08/2014
Информация
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
КИРЧО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
КИРЧО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
член
26/11/2013 - 05/08/2014
Информация
КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ
КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ
член
22/10/2013 - 05/08/2014
Информация
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
член
21/05/2013 - 07/06/2013
Информация
КРАСИМИР АТАНАСОВ МУРДЖЕВ
КРАСИМИР АТАНАСОВ МУРДЖЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЛАЗАР ОГНЯНОВ ПОПОВ
ЛАЗАР ОГНЯНОВ ПОПОВ
член
23/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ПЕТКОВ
ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ПЕТКОВ
член
21/05/2013 - 05/09/2013
Информация
МАРГАРИТА АСЕНОВА СТОИЛОВА
МАРГАРИТА АСЕНОВА СТОИЛОВА
член
23/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МАРИАНА ГОСПОДИНОВА ТОТЕВА
МАРИАНА ГОСПОДИНОВА ТОТЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА
МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА
член
21/05/2013 - 25/06/2014
Информация
МАРТИН ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ
МАРТИН ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МЕТОДИ ТЕОХАРОВ КОСТАДИНОВ
МЕТОДИ ТЕОХАРОВ КОСТАДИНОВ
член
31/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МИЛКА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА
МИЛКА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ
МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ
МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ
МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ
член
21/05/2013 - 31/01/2014
Информация
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПЕТЕВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПЕТЕВ
член
21/05/2013 - 15/10/2013
Информация
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ МАЛИНОВ
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ МАЛИНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПАВЕЛ МАРИНОВ МАРИНОВ
ПАВЕЛ МАРИНОВ МАРИНОВ
член
21/05/2013 - 21/06/2013
Информация
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
член
27/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
член
21/05/2013 - 25/06/2014
Информация
ПЕТЪР ИЛИЕВ ДУЛЕВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ДУЛЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ
ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ
член
21/05/2013 - 29/05/2013
Информация
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ
член
21/05/2013 - 29/05/2013
Информация
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЛАМЕН ХРИСТОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ПЛАМЕН ХРИСТОВ ЖЕЛЯЗКОВ
член
05/07/2013 - 05/08/2014
Информация
РОСЕН МАЛИНОВ МАЛИНОВ
РОСЕН МАЛИНОВ МАЛИНОВ
член
21/05/2013 - 21/06/2013
Информация
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
член
21/05/2013 - 26/02/2014
Информация
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ
член
25/06/2014 - 27/06/2014
Информация
СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА
СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ
СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ
СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ТАНЮ ХРИСТОВ КИРЯКОВ
ТАНЮ ХРИСТОВ КИРЯКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ТАНЯ ЛЮБОМИРОВА АНДРЕЕВА-РАЙНОВА
ТАНЯ ЛЮБОМИРОВА АНДРЕЕВА-РАЙНОВА
член
21/05/2013 - 29/05/2013
Информация
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
член
27/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ТАТЯНА ИВАНОВА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС
ТАТЯНА ИВАНОВА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ
ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
член
21/05/2013 - 25/06/2014
Информация
ХРИСТО ЦВЕТАНОВ МОНОВ
ХРИСТО ЦВЕТАНОВ МОНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ
ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЯВОР ИЛИЕВ ГЕЧЕВ
ЯВОР ИЛИЕВ ГЕЧЕВ
член
21/05/2013 - 03/07/2013
Информация
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
член
25/06/2014 - 05/08/2014
Информация