Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ
председател
19/06/2013 - 07/11/2013
Информация
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
председател
12/11/2013 - 05/08/2014
Информация
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ХАМИД БАРИ ХАМИД
ХАМИД БАРИ ХАМИД
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ЗАЯКОВА
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ЗАЯКОВА
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ
член
11/09/2013 - 19/06/2014
Информация
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
член
01/08/2013 - 05/08/2014
Информация
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
член
16/07/2014 - 05/08/2014
Информация
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
МАРИАНА ГОСПОДИНОВА ТОТЕВА
МАРИАНА ГОСПОДИНОВА ТОТЕВА
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА
СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ДАНГОВСКА
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ДАНГОВСКА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация