Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ
председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
зам.-председател
20/11/2013 - 05/08/2014
Информация
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
зам.-председател
19/06/2013 - 12/11/2013
Информация
АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
АТАНАС СТОЙНОВ ПЪДЕВ
АТАНАС СТОЙНОВ ПЪДЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН
БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН
член
20/11/2013 - 05/08/2014
Информация
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ
ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ
ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ
член
11/09/2013 - 19/03/2014
Информация
ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ
ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ
ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ
член
19/06/2013 - 17/07/2013
Информация
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
член
26/03/2014 - 05/08/2014
Информация
КРАСИМИР АТАНАСОВ МУРДЖЕВ
КРАСИМИР АТАНАСОВ МУРДЖЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
член
01/08/2013 - 20/11/2013
Информация
ПЕТКО КЪНЧЕВ ТОТЕВ
ПЕТКО КЪНЧЕВ ТОТЕВ
член
16/07/2014 - 05/08/2014
Информация
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ТАНЮ ХРИСТОВ КИРЯКОВ
ТАНЮ ХРИСТОВ КИРЯКОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ
член
11/09/2013 - 16/07/2014
Информация