Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА
КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ
ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЕСЕЛИН ВЪЛЕВ ПЕНЕВ
ВЕСЕЛИН ВЪЛЕВ ПЕНЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ
ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ ХРИСТОВ БОРИСОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ БОРИСОВ
член
19/06/2013 - 26/07/2013
Информация
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
член
06/03/2014 - 05/08/2014
Информация
МЕТОДИ ТЕОХАРОВ КОСТАДИНОВ
МЕТОДИ ТЕОХАРОВ КОСТАДИНОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
член
01/08/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
член
19/06/2013 - 06/03/2014
Информация
СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА
СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ХАМИ ИБРАХИМОВ ХАМИЕВ
ХАМИ ИБРАХИМОВ ХАМИЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация