Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
БИЛЯНА ЙОРДАНОВА БЕКОВА
БИЛЯНА ЙОРДАНОВА БЕКОВА
член
16/07/2014 - 05/08/2014
Информация
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
член
11/09/2013 - 06/03/2014
Информация
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ МАРКОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ МАРКОВ
член
11/09/2013 - 16/01/2014
Информация
ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА
ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ЖАРА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА
ЖАРА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА
член
19/06/2013 - 05/02/2014
Информация
ЗОРАН АЛЕКСАНДРОВ РАНГЕЛОВ
ЗОРАН АЛЕКСАНДРОВ РАНГЕЛОВ
член
06/03/2014 - 16/07/2014
Информация
ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
член
05/02/2014 - 05/08/2014
Информация
КИРИЛ КРАСИМИРОВ КОЛЕВ
КИРИЛ КРАСИМИРОВ КОЛЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ
ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ
член
16/01/2014 - 05/08/2014
Информация
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ЩЕРЬО ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ
ЩЕРЬО ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация