Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ
СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА
МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА
зам.-председател
07/11/2013 - 05/08/2014
Информация
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПЕТЕВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПЕТЕВ
зам.-председател
19/06/2013 - 15/10/2013
Информация
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН
БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН
член
20/11/2013 - 05/08/2014
Информация
ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА
ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА
ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА
ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА
член
11/09/2013 - 16/07/2014
Информация
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ
КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ
член
07/11/2013 - 06/03/2014
Информация
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
член
16/07/2014 - 05/08/2014
Информация
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА
МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА
член
19/06/2013 - 07/11/2013
Информация
МАРТИН ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ
МАРТИН ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЪР СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ
ПЕТЪР СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ
член
19/06/2013 - 01/08/2013
Информация
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ
СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ
член
06/03/2014 - 05/08/2014
Информация
ТАТЯНА ИВАНОВА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС
ТАТЯНА ИВАНОВА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ
член
01/08/2013 - 07/11/2013
Информация