Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ
АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
зам.-председател
19/06/2013 - 19/06/2014
Информация
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
зам.-председател
16/07/2014 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГОРАНОВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГОРАНОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
КИРИЛ КРАСИМИРОВ КОЛЕВ
КИРИЛ КРАСИМИРОВ КОЛЕВ
член
19/06/2013 - 28/05/2014
Информация
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
РАДИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ
РАДИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ
член
28/05/2014 - 05/08/2014
Информация
ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ХРИСТО ЦВЕТАНОВ МОНОВ
ХРИСТО ЦВЕТАНОВ МОНОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ЩЕРЬО ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ
ЩЕРЬО ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация