Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ
ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ
председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ
МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ
АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЕСЕЛИН ВЪЛЕВ ПЕНЕВ
ВЕСЕЛИН ВЪЛЕВ ПЕНЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
член
06/03/2014 - 05/08/2014
Информация
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА
член
16/07/2014 - 05/08/2014
Информация
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЧКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЧКОВ
член
12/11/2013 - 06/03/2014
Информация
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ
член
11/09/2013 - 19/06/2014
Информация
ИВА ДИМИТРОВА КУСЕВА
ИВА ДИМИТРОВА КУСЕВА
член
06/03/2014 - 05/08/2014
Информация
КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА
КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
член
11/09/2013 - 06/03/2014
Информация
ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ПЕТКОВ
ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ПЕТКОВ
член
19/06/2013 - 05/09/2013
Информация
СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА
СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ
ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация