Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
Парламентарна група "Български демократичен център - Народен съюз"
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
председател на ПГ
27/10/2014 - 18/12/2014
Информация
КРАСИМИРА АРАНГЕЛОВА КОВАЧКА
КРАСИМИРА АРАНГЕЛОВА КОВАЧКА
съпредседател на ПГ
18/12/2014 - 26/01/2017
Информация
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
съпредседател на ПГ
07/06/2016 - 26/01/2017
Информация
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
съпредседател на ПГ
18/12/2014 - 07/06/2016
Информация
КЪНЧО ЯНЕВ ФИЛИПОВ
КЪНЧО ЯНЕВ ФИЛИПОВ
зам.-председател на ПГ
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
зам.-председател на ПГ
27/10/2014 - 07/06/2016
Информация
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ
секретар на ПГ
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ
БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕВ
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
КРАСИМИРА АРАНГЕЛОВА КОВАЧКА
КРАСИМИРА АРАНГЕЛОВА КОВАЧКА
член
27/10/2014 - 18/12/2014
Информация
МАРТИН СТОЯНОВ ИВАНОВ
МАРТИН СТОЯНОВ ИВАНОВ
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
РОСЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
РОСЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
член
07/06/2016 - 26/01/2017
Информация
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ
ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация