Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
04/02/2015, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Обсъждане и приемане на законопроект за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 502-01-2, внесен от Министерски съвет на 12 януари 2015 г. -- за второ гласуване.
2. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 502-01-5, внесен от Министерски съвет на 21 януари 2015 г. -- за първо гласуване.
3. Отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по икономическа политика и туризъм към министъра на туризма, по чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума