Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
12/02/2015, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и приемане на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015 г.), № 502-00-5, внесен от Министерски съвет на 29 януари 2015 г.

2. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за енергийната ефективност, № 502-01-7, внесен от Министерски съвет на 28 януари 2015 г. -- за първо гласуване.

3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума