Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
14/12/2016, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма в Република България и Световната организация по туризъм (СОТ) за провеждането на Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм , № 602-02-44, внесен от Министерски съвет на 1 декември 2016 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за ратифициране на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна, № 602-02-45, внесен от Министерски съвет на 2 декември 2016 г. -- за първо гласуване
3. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 654-01-126, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 18 октомври 2016 г. -- за първо гласуване.
4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума