Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по енергетика
ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
зам.-председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КИРИЛ ПЕТРОВ ЦОЧЕВ
КИРИЛ ПЕТРОВ ЦОЧЕВ
зам.-председател
28/11/2014 - 18/02/2015
Информация
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
зам.-председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
зам.-председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ КАЙМАКАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ КАЙМАКАНОВ
член
28/11/2014 - 20/01/2016
Информация
ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕВ
член
04/03/2015 - 26/01/2017
Информация
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЖЕЛЕВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЖЕЛЕВ
член
28/11/2014 - 20/01/2016
Информация
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ИВАН ДИМИТРОВ СТОЙНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ СТОЙНОВ
член
03/06/2016 - 26/01/2017
Информация
КИРИЛ ПЕТРОВ ЦОЧЕВ
КИРИЛ ПЕТРОВ ЦОЧЕВ
член
18/02/2015 - 26/01/2017
Информация
КЪНЧО ЯНЕВ ФИЛИПОВ
КЪНЧО ЯНЕВ ФИЛИПОВ
член
28/11/2014 - 04/03/2015
Информация
МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА
МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
член
20/01/2016 - 26/01/2017
Информация
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ
СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ
член
28/11/2014 - 10/06/2016
Информация
СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация