Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
НАЙДЕН МАРИНОВ ЗЕЛЕНОГОРСКИ
НАЙДЕН МАРИНОВ ЗЕЛЕНОГОРСКИ
председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
зам.-председател
19/05/2016 - 26/01/2017
Информация
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА
ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА
зам.-председател
10/12/2014 - 27/04/2016
Информация
МАРТИН СТОЯНОВ ИВАНОВ
МАРТИН СТОЯНОВ ИВАНОВ
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ
НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ
зам.-председател
27/11/2014 - 04/12/2014
Информация
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
член
27/11/2014 - 19/05/2016
Информация
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДОБРОМИР ПРОДАНОВ ПРОДАНОВ
ДОБРОМИР ПРОДАНОВ ПРОДАНОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
член
27/11/2014 - 23/07/2015
Информация
ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ
ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ
КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КОСТАДИН ИВАНОВ МАРКОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ МАРКОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ
РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
РУМЕН ДИНЕВ ЖЕЛЕВ
РУМЕН ДИНЕВ ЖЕЛЕВ
член
23/07/2015 - 26/01/2017
Информация
РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ
член
15/01/2015 - 26/01/2017
Информация
СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ
СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ
член
03/06/2016 - 26/01/2017
Информация
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация