Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по земеделието и храните
РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ФЕРИХАН ИЛИЯЗОВА АХМЕДОВА
ФЕРИХАН ИЛИЯЗОВА АХМЕДОВА
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
АЛТИМИР ЕМИЛОВ АДАМОВ
АЛТИМИР ЕМИЛОВ АДАМОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
член
27/11/2014 - 05/11/2015
Информация
ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ КАЙМАКАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ КАЙМАКАНОВ
член
27/11/2014 - 20/01/2016
Информация
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ
член
12/11/2015 - 26/01/2017
Информация
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
член
20/01/2016 - 26/01/2017
Информация
ЖИВКО ИВАНОВ МАРТИНОВ
ЖИВКО ИВАНОВ МАРТИНОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА
КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
МАРИЯ ЩЕРЕВА БЕЛОВА
МАРИЯ ЩЕРЕВА БЕЛОВА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
НИКОЛА ПЕЙЧЕВ ХАДЖИЙСКИ
НИКОЛА ПЕЙЧЕВ ХАДЖИЙСКИ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
РУМЕН ДИНЕВ ЖЕЛЕВ
РУМЕН ДИНЕВ ЖЕЛЕВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
САЛИХА ХАКИФ ЕМИН
САЛИХА ХАКИФ ЕМИН
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация