Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по образованието и науката
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
зам.-председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН
БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН
зам.-председател
20/01/2016 - 26/01/2017
Информация
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
зам.-председател
12/11/2015 - 26/01/2017
Информация
КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА
КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА
зам.-председател
28/11/2014 - 06/11/2015
Информация
МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА
МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА
зам.-председател
28/11/2014 - 13/01/2016
Информация
МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА
МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА
зам.-председател
28/11/2014 - 03/12/2014
Информация
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
зам.-председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА
БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН
БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН
член
28/11/2014 - 20/01/2016
Информация
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА
ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА
член
03/06/2016 - 26/01/2017
Информация
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
член
28/11/2014 - 12/11/2015
Информация
ГЕОРГ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
член
12/11/2015 - 26/01/2017
Информация
ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА
ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА
член
28/11/2014 - 27/04/2016
Информация
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
член
28/11/2014 - 06/11/2015
Информация
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
член
28/11/2014 - 20/01/2016
Информация
МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА
МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА
член
13/01/2016 - 20/01/2016
Информация
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
член
28/11/2014 - 18/05/2016
Информация
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
член
27/05/2016 - 26/01/2017
Информация
МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА
МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА
член
03/12/2014 - 26/01/2017
Информация
ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ
ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ
член
20/01/2016 - 26/01/2017
Информация
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ
член
28/11/2014 - 10/06/2016
Информация
СТЕФАН СТАЙНОВ ЖЕЛЕВ
СТЕФАН СТАЙНОВ ЖЕЛЕВ
член
24/11/2015 - 26/01/2017
Информация
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ
ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ
член
10/06/2016 - 26/01/2017
Информация