Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по вероизповеданията и правата на човека
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
зам.-председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
зам.-председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
зам.-председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
член
20/01/2016 - 26/01/2017
Информация
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
член
28/11/2014 - 06/11/2015
Информация
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
член
20/01/2016 - 26/01/2017
Информация
ДИМИТЪР СПАСОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СПАСОВ ДИМИТРОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
член
10/12/2014 - 26/01/2017
Информация
ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ
ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА
ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА
член
28/11/2014 - 10/12/2014
Информация
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
член
12/11/2015 - 26/01/2017
Информация
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КЪНЧО ЯНЕВ ФИЛИПОВ
КЪНЧО ЯНЕВ ФИЛИПОВ
член
10/06/2016 - 26/01/2017
Информация
ЛЪЧЕЗАР СТАМЕНОВ НИКИФОРОВ
ЛЪЧЕЗАР СТАМЕНОВ НИКИФОРОВ
член
26/02/2015 - 04/03/2015
Информация
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
НИКОЛА ПЕЙЧЕВ ХАДЖИЙСКИ
НИКОЛА ПЕЙЧЕВ ХАДЖИЙСКИ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
РОСЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
РОСЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
член
28/11/2014 - 03/06/2016
Информация
РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА
РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА
член
28/11/2014 - 26/01/2015
Информация
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
член
03/06/2016 - 10/06/2016
Информация
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ
член
28/11/2014 - 20/01/2016
Информация
ШАБАНАЛИ АХМЕД ДУРМУШ
ШАБАНАЛИ АХМЕД ДУРМУШ
член
28/11/2014 - 20/01/2016
Информация
ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ
ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ
член
28/11/2014 - 04/03/2015
Информация