Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
председател
28/05/2015 - 14/12/2015
Информация
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
зам.-председател
28/05/2015 - 14/12/2015
Информация
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
член
28/05/2015 - 14/12/2015
Информация
ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ
ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ
член
28/05/2015 - 14/12/2015
Информация
ЕМИЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
член
28/05/2015 - 14/12/2015
Информация
КИРИЛ ПЕТРОВ ЦОЧЕВ
КИРИЛ ПЕТРОВ ЦОЧЕВ
член
28/05/2015 - 14/12/2015
Информация
КРАСИМИРА АРАНГЕЛОВА КОВАЧКА
КРАСИМИРА АРАНГЕЛОВА КОВАЧКА
член
28/05/2015 - 14/12/2015
Информация
ЛЪЧЕЗАР СТАМЕНОВ НИКИФОРОВ
ЛЪЧЕЗАР СТАМЕНОВ НИКИФОРОВ
член
28/05/2015 - 14/12/2015
Информация
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
член
28/05/2015 - 08/10/2015
Информация
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
член
24/11/2015 - 14/12/2015
Информация
ХАМИД БАРИ ХАМИД
ХАМИД БАРИ ХАМИД
член
28/05/2015 - 14/12/2015
Информация
ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ
ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ
член
28/05/2015 - 14/12/2015
Информация
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
член
28/05/2015 - 14/12/2015
Информация
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
член
28/05/2015 - 14/12/2015
Информация
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
член
28/05/2015 - 14/12/2015
Информация
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ
член
28/05/2015 - 14/12/2015
Информация