Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ
председател
29/07/2009 - 10/12/2009
Информация
ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ
ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ
председател
02/09/2010 - 14/03/2013
Информация
ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ
ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ
председател
05/05/2010 - 02/09/2010
Информация
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
зам.-председател
29/07/2009 - 10/12/2009
Информация
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
зам.-председател
09/06/2010 - 14/03/2013
Информация
ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ
ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ
зам.-председател
09/06/2010 - 08/06/2011
Информация
ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ
ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ
зам.-председател
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ
ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ
зам.-председател
29/07/2009 - 05/05/2010
Информация
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
член
11/04/2012 - 14/03/2013
Информация
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
член
10/12/2009 - 09/06/2010
Информация
АНТОНИЙ ВЕНЦИСЛАВОВ КРЪСТЕВ
АНТОНИЙ ВЕНЦИСЛАВОВ КРЪСТЕВ
член
23/01/2013 - 14/03/2013
Информация
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
член
09/11/2011 - 14/03/2013
Информация
ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ
ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ ДИМИТРОВ
ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ ДИМИТРОВ
член
09/11/2011 - 14/03/2013
Информация
ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ
ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ
член
29/07/2009 - 09/06/2010
Информация
ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ
ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ
член
08/06/2011 - 15/06/2011
Информация
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ
член
29/07/2009 - 09/11/2011
Информация
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ
член
10/12/2009 - 14/03/2013
Информация
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
член
29/07/2009 - 09/11/2011
Информация
ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ
ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ
член
29/07/2009 - 02/09/2010
Информация
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГУЩЕРОВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГУЩЕРОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ
ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ
член
02/09/2010 - 04/11/2011
Информация
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ЯЗОВ
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ЯЗОВ
член
09/11/2011 - 14/03/2013
Информация
КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ МИНЧЕВ
КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ МИНЧЕВ
член
29/07/2009 - 11/04/2012
Информация
КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
МИХАИЛ НЕНОВ НИКОЛОВСКИ
МИХАИЛ НЕНОВ НИКОЛОВСКИ
член
11/04/2012 - 09/05/2012
Информация
МОНИКА ХАНС ПАНАЙОТОВА
МОНИКА ХАНС ПАНАЙОТОВА
член
29/07/2009 - 06/12/2012
Информация
НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ
НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
член
09/11/2011 - 11/04/2012
Информация
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ХРИСТОФОР НЕДЕЛЧЕВ АЧКОВ
ХРИСТОФОР НЕДЕЛЧЕВ АЧКОВ
член
06/06/2012 - 14/03/2013
Информация
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
член
29/07/2009 - 17/03/2010
Информация
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ
член
17/03/2010 - 14/03/2013
Информация
ЯНКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ
ЯНКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация