Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
E-mail: kvsor@parliament.bg, vkaraganeva@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 308
Телефон: +359 2 9885984;+359 2 9392109; Факс: +359 2 9885111
Ваня Караганева, главен експертен сътрудник