Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Отчет за законодателната дейност на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
25/03/2013
Отчет за законодателната дейност на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
за периода 14.07.2009г. – 15.03.2013г.

От началото на мандата на 41-ото Народно събрание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, като водеща такава, са били разпределени 63 законопроекта.
36 законопроекта са внесени от Министерски съвет.
От тях :
- приети – 30 законопроекта;
- отхвърлени – 1 законопроект;
- на етап обсъждане – 5 законопроекта.

27 законопроекта са внесени от народни представители /виж забележка/.
От тях :
- приети – 12 законопроекта;
- отхвърлени – 13 законопроекта;
- на етап обсъждане – 1 законопроект.

От началото на мандата на 41- ото Народно събрание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, като спомагателна /подпомагаща/ такава, са били разпределени 51 законопроекта.

33 законопроекта са внесени от Министерски съвет.
От тях :
- приети – 25 законопроекта;
- отхвърлени – 3 законопроекта;
- на етап обсъждане – 4 законопроекта.
- оттеглени – 1 законопроект.

18 законопроекта са внесени от народни представители.
От тях :
- приети – 5 законопроекта;
- отхвърлени – 7 законопроекта;
- на етап обсъждане – 3 законопроекта;
- оттеглени – 3 законопроекта.


Забележка: Чл. 71. (1) Постоянните комисии обсъждат едновременно всички законопроекти, уреждащи една и съща материя, внесени в Народното събрание до деня, в който водещата комисия започва обсъждането. Тези законопроекти се обсъждат едновременно от Народното събрание. То ги гласува поотделно.

(2) Когато на първо гласуване са приети повече от един законопроект, уреждащи една и съща материя, водещата комисия с участието на вносителите на приетите на първо гласуване законопроекти изготвя от тях един общ законопроект в срок от 14 дни, който се представя на председателя на Народното събрание и на народните представители за правене на писмени предложения по него.