Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
E-mail: zem412@nt52.parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 412
Телефон: 987 17 58; 939 32 48; Факс: 987 24 41
Виолета Петрова
Комисията по земеделието и горите е в състав от 22 народни представители