Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
председател
09/06/2010 - 14/03/2013
Информация
ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА
ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА
председател
29/07/2009 - 09/12/2009
Информация
ГЕНОВЕВА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА
ГЕНОВЕВА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА
зам.-председател
29/07/2009 - 01/09/2010
Информация
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
зам.-председател
02/09/2010 - 14/03/2013
Информация
ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ
зам.-председател
29/07/2009 - 10/12/2009
Информация
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
зам.-председател
09/06/2010 - 14/03/2013
Информация
АНАТОЛИЙ ВЕЛИКОВ ЙОРДАНОВ
АНАТОЛИЙ ВЕЛИКОВ ЙОРДАНОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
член
21/03/2012 - 11/04/2012
Информация
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
член
29/07/2009 - 09/11/2011
Информация
АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
член
30/09/2009 - 14/03/2013
Информация
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
член
01/12/2010 - 14/03/2013
Информация
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ШОПОВА
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ШОПОВА
член
29/07/2009 - 30/09/2009
Информация
ВЯРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
ВЯРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
член
18/02/2011 - 14/03/2013
Информация
ВЯРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
ВЯРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
член
29/07/2009 - 04/02/2011
Информация
ГЕНОВЕВА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА
ГЕНОВЕВА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА
член
01/09/2010 - 14/03/2013
Информация
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
член
29/07/2009 - 09/06/2010
Информация
ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА
ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА
член
29/07/2009 - 09/11/2011
Информация
ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА
ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА
член
10/12/2009 - 14/03/2013
Информация
ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА
ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА
член
09/12/2009 - 05/08/2014
Информация
КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА
КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА
член
08/06/2011 - 14/03/2013
Информация
КАТЯ КОСТОВА КОЛЕВА
КАТЯ КОСТОВА КОЛЕВА
член
09/11/2011 - 14/03/2013
Информация
КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ
КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ
член
09/11/2011 - 14/03/2013
Информация
КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ
КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ
член
29/07/2009 - 08/06/2011
Информация
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
член
29/07/2009 - 11/02/2010
Информация
КРАСИМИРА ЩЕРЕВА СИМЕОНОВА
КРАСИМИРА ЩЕРЕВА СИМЕОНОВА
член
11/04/2012 - 14/03/2013
Информация
ЛИЛИ БОЯНОВА ИВАНОВА
ЛИЛИ БОЯНОВА ИВАНОВА
член
09/11/2011 - 21/03/2012
Информация
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
член
11/02/2010 - 01/12/2010
Информация
МИТХАТ МЕХМЕД ТАБАКОВ
МИТХАТ МЕХМЕД ТАБАКОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ
МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
член
29/07/2009 - 02/09/2010
Информация
СВЕТОМИР КОНСТАНТИНОВ МИХАЙЛОВ
СВЕТОМИР КОНСТАНТИНОВ МИХАЙЛОВ
член
29/07/2009 - 21/03/2012
Информация
СТАНКА ЛАЛЕВА ШАЙЛЕКОВА
СТАНКА ЛАЛЕВА ШАЙЛЕКОВА
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ
член
10/12/2009 - 09/11/2011
Информация
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
член
29/07/2009 - 09/06/2010
Информация
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ
член
21/03/2012 - 14/03/2013
Информация
ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ
ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация