Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Среща на Комисията по труда и социалната политика и Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта с представители на Комисията по заетостта и социалните въпроси на Европейския парламент
27/09/2012
На 27 септември 2012 г. от 11,00 часа в зала „Изток” в сградата на Народното събрание се проведе среща на Комисията по труда и социалната политика и Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта с представители на Комисията по заетостта и социалните въпроси на Европейския парламент. Делегацията бе водена от председателя на Комисията по заетостта и социалните въпроси г-жа Первенче Берес.
По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с настоящото състояние на пенсионния модел в България след 10 годишен период на реформи и политиките, насочени към гарантиране стабилността на системата и подобряване адекватността на пенсиите. Друга основна разисквана тема бе състоянието на пазара на труда в България, с светлината на финансовата и икономическата криза и отражението й върху заетостта и политиките за създаване на работни места и увеличаване на растежа в страната. Особен акцент от областта на заетостта бе поставен върху младежка безработица.
В срещата освен представители на Комисията по заетостта и социалните въпроси участие взеха и представители на политическите партии, представени в Европейския парламент.
В хода на срещата бяха изразени мнения за необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството между членовете на комисиите от Народното събрание на Р България и Европейския парламент.