Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА
ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА
председател
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ
зам.-председател
15/06/2011 - 14/03/2013
Информация
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
зам.-председател
09/11/2011 - 14/03/2013
Информация
ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ
ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ
зам.-председател
29/07/2009 - 04/11/2011
Информация
ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ
ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ
зам.-председател
29/07/2009 - 15/06/2011
Информация
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ
член
29/07/2009 - 11/11/2009
Информация
ЕМИЛ ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ
член
09/11/2011 - 14/03/2013
Информация
ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
член
28/10/2010 - 04/11/2011
Информация
ЙОАНА МИЛЧЕВА КИРОВА
ЙОАНА МИЛЧЕВА КИРОВА
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ЯЗОВ
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ЯЗОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
КРИСТИЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
КРИСТИЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
член
29/07/2009 - 09/11/2011
Информация
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ
МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
НИКОЛАЙ ХИНКОВ РАШЕВ
НИКОЛАЙ ХИНКОВ РАШЕВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ
ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ
член
09/11/2011 - 14/03/2013
Информация
ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ
ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ПАВЕЛ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ПАВЕЛ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ
член
29/07/2009 - 28/10/2010
Информация
РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ
РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ
член
11/02/2010 - 14/03/2013
Информация
ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ
ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ФАНИ ИВАНОВА ХРИСТОВА
ФАНИ ИВАНОВА ХРИСТОВА
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация