Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
председател
30/01/2013 - 14/03/2013
Информация
МОНИКА ХАНС ПАНАЙОТОВА
МОНИКА ХАНС ПАНАЙОТОВА
председател
14/07/2010 - 06/12/2012
Информация
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
председател
29/07/2009 - 14/07/2010
Информация
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
зам.-председател
09/11/2011 - 14/03/2013
Информация
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
зам.-председател
29/07/2009 - 09/11/2011
Информация
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
зам.-председател
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА
МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА
зам.-председател
29/07/2009 - 10/12/2009
Информация
МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА
МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА
зам.-председател
09/06/2010 - 31/05/2012
Информация
АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ СТОЙКОВ
АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ СТОЙКОВ
член
11/04/2012 - 14/03/2013
Информация
АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ СТОЙКОВ
АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ СТОЙКОВ
член
29/07/2009 - 28/10/2010
Информация
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ
ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ
член
29/07/2009 - 14/07/2010
Информация
ВЕСЕЛИН ГРИГОРОВ СПИРИДОНОВ
ВЕСЕЛИН ГРИГОРОВ СПИРИДОНОВ
член
23/01/2013 - 14/03/2013
Информация
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
член
29/07/2009 - 09/11/2011
Информация
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
член
10/10/2012 - 14/03/2013
Информация
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
член
12/01/2011 - 30/01/2013
Информация
ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ
ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ
член
29/07/2009 - 11/04/2012
Информация
ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ
ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
член
29/07/2009 - 28/10/2010
Информация
ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА
ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА
член
11/05/2011 - 14/03/2013
Информация
КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА
КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
член
29/07/2009 - 11/05/2011
Информация
КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ МИНЧЕВ
КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ МИНЧЕВ
член
29/07/2009 - 02/05/2012
Информация
МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА
МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА
член
10/12/2009 - 09/06/2010
Информация
МИХАИЛ НЕНОВ НИКОЛОВСКИ
МИХАИЛ НЕНОВ НИКОЛОВСКИ
член
29/07/2009 - 11/04/2012
Информация
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ
член
28/10/2010 - 12/01/2011
Информация
ПЛАМЕН ТЕНЕВ РУСЕВ
ПЛАМЕН ТЕНЕВ РУСЕВ
член
11/04/2012 - 14/03/2013
Информация
РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
член
09/05/2012 - 14/03/2013
Информация
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
член
14/07/2010 - 14/03/2013
Информация
СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА
СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА
член
09/11/2011 - 14/03/2013
Информация
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
член
28/10/2010 - 14/03/2013
Информация
ЦВЕТАН АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ
член
29/07/2009 - 31/03/2010
Информация
ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
член
09/06/2010 - 14/03/2013
Информация