Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ЕМИЛ ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ
  ЕМИЛ ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ
  • Дата на раждане : 11/01/1964 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;немски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: emil.dimitrov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
  зам.-председател 29/07/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  05/02/2010
  Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно актуално правно състояние на условията за осъществяване на концесия и изпълнение на договорните задължения на концесионера.
  Писмен отговор на 05/02/2010.
  08/10/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно приемане на утайки от Пловдивската пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в хвостохранилище "Медет".
  Отговорено в зала на 08/10/2010.
  08/10/2010
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно приемане на утайки от пловдивската ПСОВ в хвостохранилище "Медет".
  Писмен отговор на 08/10/2010.
  15/10/2010
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно критериите за кандидатстване в лечебните заведения по Оперативна програма "Регионално развитие".
  Писмен отговор на 15/10/2010.
  07/10/2011
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно нерегламентирани опити за монополизиране на дейностите по стопанисване на горски територии, добив на дървесина, инвентаризация на горските територии, изработване на планове и програми за управление и развитие на горски територии.
  Писмен отговор на 07/10/2011.
  30/09/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно състоянието на акционерно дружество "Слънчев бряг" АД.
  Писмен отговор на 30/09/2011.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС