Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ
  ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ
  • Дата на раждане : 12/07/1959 Самоков, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: tsvetan.sichanov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Мексико
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  10/09/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно проблеми при издаване на документи за право на собственост за имоти от землища, с одобрена кадастрална карта по Закона за кадастъра и имотния регистър на територията на община Самоков.
  Отговорено в зала на 10/09/2010.
  30/07/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонтни дейности на републикански път ІІ-62, в участъка Самоков - Дупница.
  Отговорено в зала на 30/07/2010.
  04/02/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно статут на ски-пистите в курорта Боровец.
  Писмен отговор на 04/02/2011.
  15/04/2011
  Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно статута на ски-пистите, собственост на Министерството на физическото възпитание и спорта на територията на курорта Боровец.
  Отговорено в зала на 15/04/2011.
  03/06/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно правила за превоз на енергийни продукти на територията на Република България, регламентирани със заповед на директора на Агенция Митници.
  Писмен отговор на 03/06/2011.
  02/11/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на Републиканската пътна мрежа, в участъка на третокласен път /ІІІ-822/ гр. Самоков, гр. Ихтиман.
  Отговорено в зала на 02/11/2012.
  18/01/2013
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно планиране на ремонтни дейности на третокласен път Самоков - Мальовица.
  Отговорено в зала на 18/01/2013.
  08/03/2013
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно нерегламентирано сметище край с. Пролеша, общ. Божурище, обл. София.
  Отговорено в зала на 08/03/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС