Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
  • Дата на раждане : 24/07/1945 Пловдив, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Синята коалиция" 6.76%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС: 38 НС; 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: ivan.n.ivanov@parliament.bg; dsbivanov@yahoo.com
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Алжир
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Франция
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Тунис
  зам.-председател 17/02/2012 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Косово
  зам.-председател 11/04/2012 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  28/08/2009
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно масирана сеч на вековни гори в Родопите.
  Писмен отговор на 28/08/2009.
  04/09/2009
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно продажбата на летище Търговище.
  Отговорено в зала на 04/09/2009.
  04/09/2009
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно резултатите от досегашната дейност на Българския енергиен холдинг.
  Отговорено в зала на 04/09/2009.
  18/09/2009
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно средствата за консултантски услуги за АЕЦ "Белене".
  Отговорено в зала на 18/09/2009.
  18/09/2009
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно договорите за консултантски услуги в Министерството на транспорта в периода 2005 - 2009 г..
  Писмен отговор на 18/09/2009.
  25/09/2009
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на тунел под Шипка.
  Отговорено в зала на 25/09/2009.
  02/10/2009
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно схемите и мерките за директни плащания на площ.
  Писмен отговор на 02/10/2009.
  02/10/2009
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно забавено разглеждане на проекти от фонд "Земеделие".
  Писмен отговор на 02/10/2009.
  25/09/2009
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно връзката на град Стара Загора с АМ "Тракия".
  Отговорено в зала на 25/09/2009.
  09/10/2009
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно вредните емисии, отделяни при производствената дейност на завод "Биовет" - Пещера.
  Отговорено в зала на 09/10/2009.
  23/10/2009
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно последиците от подписаното през 2006 г. допълнително споразумение № 11 между Булгаргаз и Газпром.
  Отговорено в зала на 23/10/2009.
  23/10/2009
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изработване на нова енергийна стратегия на Република България.
  Отговорено в зала на 23/10/2009.
  23/10/2009
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно издадени от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури документи с невярно съдържание.
  Писмен отговор на 23/10/2009.
  06/11/2009
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно ратифициране на многостранното споразумение за изграждане на газопровода "Набуко".
  Отговорено в зала на 06/11/2009.
  20/11/2009
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно заявен интерес към електроенергията от бъдещата АЕЦ "Белене".
  Писмен отговор на 20/11/2009.
  13/11/2009
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно удържане на данък от премия на олимпийски шампион на игрите за хора с нисък ръст.
  Писмен отговор на 13/11/2009.
  13/11/2009
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно жалба срещу действия на длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
  Писмен отговор на 13/11/2009.
  27/11/2009
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно сигнал за нередности в 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин” - София.
  Писмен отговор на 27/11/2009.
  13/11/2009
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно заявления от "Атомстройекспорт" за продължаващо изпълнение на графика по реализацията на АЕЦ"Белене".
  Отговорено в зала на 13/11/2009.
  13/11/2009
  Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно подготовката на страната ни за евентуална нова газова криза.
  Отговорено в зала на 13/11/2009.
  20/11/2009
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно решение по ОВОС за строителството на АЕЦ "Белене".
  Писмен отговор на 20/11/2009.
  20/11/2009
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно постъпила жалба от бивш служител на МВР.
  Писмен отговор на 20/11/2009.
  26/11/2009
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно сигнал за нарушения в Професионалната гимназия по пътностроителна и транспортна техника (ПГ по ПСТТ).
  Писмен отговор на 26/11/2009.
  04/12/2009
  Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно тръжните процедури за достроявяне на магистрала "Тракия".
  Отговорено в зала на 04/12/2009.
  27/11/2009
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно разходване на бюджетни средства от Министерството на икономиката и енергетиката през 2008 - 2009 г.
  Отговорено в зала на 27/11/2009.
  11/12/2009
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно продажба на електрическа енергия от АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица Изток - 2".
  Писмен отговор на 11/12/2009.
  04/12/2009
  Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно строителството на Национална спортна зала - София.
  Отговорено в зала на 04/12/2009.
  04/12/2009
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно задължения на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи".
  Писмен отговор на 04/12/2009.
  11/12/2009
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно проекта на Закон за достъп до пространствени данни.
  Писмен отговор на 11/12/2009.
  15/01/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансирането на реконструкцията на административната сграда и ниското тяло към нея на ДКСИ.
  Писмен отговор на 15/01/2010.
  05/02/2010
  Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно реконструкцията на административната сграда и ниското тяло към нея на Държавната комисия по сигурността на информацията.
  Отговорено в зала на 05/02/2010.
  22/01/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно строителството на мокри комини на блокове 7 и 8 в ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД.
  Отговорено в зала на 22/01/2010.
  22/01/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно процедурите и провеждането на обществени поръчки в ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД.
  Отговорено в зала на 22/01/2010.
  15/01/2010
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно спазване на нормативни документи, засягащи опазването на околната среда, при функциониране на мокри комини в ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД.
  Писмен отговор на 15/01/2010.
  04/06/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разрешение за строеж на мокри комини за блокове 7 и 8 в ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД.
  Писмен отговор на 04/06/2010.
  05/02/2010
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно ползване на социални асистенти.
  Писмен отговор на 05/02/2010.
  05/02/2010
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно програмата "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" - 2009 г.
  Писмен отговор на 05/02/2010.
  05/02/2010
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно ефективността на контрола, упражняван от министъра на правосъдието върху дейността на частните съдебни изпълнители, съгласно чл. 75 от Закона за частните съдебни изпълнители.
  Писмен отговор на 05/02/2010.
  05/02/2010
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно конкурс за избор на директор на РИОСВ - Варна.
  Писмен отговор на 05/02/2010.
  05/02/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно нередности в дейноста на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.
  Писмен отговор на 05/02/2010.
  05/02/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно управление на отработеното ядрено гориво от АЕЦ "Козлодуй".
  Отговорено в зала на 05/02/2010.
  19/02/2010
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно строителството на Еврокоридор № 8.
  Отговорено в зала на 19/02/2010.
  12/02/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на моста над река Тунджа на пътя Казанлък - Бузовград.
  Писмен отговор на 12/02/2010.
  12/02/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на язовир "Кюстендил".
  Писмен отговор на 12/02/2010.
  12/02/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изплащане на еднократни обезщетения по реда на Наредбата за прилагане на чл.4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
  Писмен отговор на 12/02/2010.
  12/02/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно смяна на статута на земеделска земя в земя за регулация.
  Писмен отговор на 12/02/2010.
  12/02/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно неспазване на разпоредбите на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.
  Писмен отговор на 12/02/2010.
  19/02/2010
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно категоризиране на труда при пенсиониране на научни работници и помощен персонал от НИХФИ.
  Писмен отговор на 19/02/2010.
  19/02/2010
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно списък на лицата, пътували в полет на Авиоотряд 28.
  Писмен отговор на 19/02/2010.
  26/02/2010
  Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно защита на обществения интерес при строителството на АМ "Тракия".
  Отговорено в зала на 26/02/2010.
  05/03/2010
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изграждане на дом за възрастни хора с принос към православната църква.
  Писмен отговор на 05/03/2010.
  05/03/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно спряно финансиране на строителството на сероочистващи инсталации на блокове 5 и 6 на ТЕЦ "Марица Изток 2".
  Писмен отговор на 05/03/2010.
  19/03/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от спешен ремонт на пътя Княжево - Драгичево.
  Отговорено в зала на 19/03/2010.
  19/03/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно прогнозен документ за развитие на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ у нас до 2020 г..
  Писмен отговор на 19/03/2010.
  12/03/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно сключване на договори за съвместна обработка на земята в земеделски кооперации.
  Писмен отговор на 12/03/2010.
  19/03/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно вложените до момента средства в проекта "АЕЦ - Белене".
  Писмен отговор на 19/03/2010.
  19/03/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно назначаване на заместник изпълнителен директор на "Мини Марица Изток" ЕАД.
  Отговорено в зала на 19/03/2010.
  19/03/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно договори, сключени от "Мини Марица Изток" ЕАД, гр. Раднево.
  Отговорено в зала на 19/03/2010.
  19/03/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно отпускане на заем от 2 млрд. евро от Руската федерация за строителство на АЕЦ"Белене".
  Отговорено в зала на 19/03/2010.
  16/04/2010
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно включване на района на "Биовет" АД - Пещера в графика на Изпълнителната агенция по околната среда /ИАОС/ за измерване качеството на атмосферния въздух.
  Писмен отговор на 16/04/2010.
  16/04/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно образователния капацитет на професионално направление "Икономика" при Стопански факултет на Тракийския университет - Стара Загора.
  Писмен отговор на 16/04/2010.
  23/04/2010
  Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно премия на олимпийски шампион от олимпиядата на хората с малък ръст.
  Писмен отговор на 23/04/2010.
  14/05/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно българското училище "Кирил и Методий" в Париж.
  Писмен отговор на 14/05/2010.
  14/05/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно тръжни процедури за търсене на нефт и газ в Северозападна България.
  Писмен отговор на 14/05/2010.
  21/05/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно създаването на енергийна борса в страната.
  Отговорено в зала на 21/05/2010.
  21/05/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно решението на Европейската комисия по искането на България за отлагателен срок за пет топлоелектрически централи.
  Отговорено в зала на 21/05/2010.
  21/05/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно сигурността на конструкциите на Многофункционална спортна зала - София.
  Отговорено в зала на 21/05/2010.
  28/05/2010
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно участието на България в Нощта на музейте.
  Отговорено в зала на 28/05/2010.
  28/05/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно евентуалното участие на Китай в строежа АЕЦ "Белене".
  Писмен отговор на 28/05/2010.
  11/06/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на Лот 22Б по програмата Транзитни пътища V.
  Писмен отговор на 11/06/2010.
  04/06/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно договори за сервизно обслужване на автокранове в "Мини Марица Изток" ЕАД.
  Отговорено в зала на 04/06/2010.
  25/06/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно текущите технически и финансови ангажименти от българска страна по проекта АЕЦ "Белене".
  Писмен отговор на 25/06/2010.
  18/06/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно доклади, отнасящи се до дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2009 г..
  Писмен отговор на 18/06/2010.
  11/06/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно доклад на Държавната финансова инспекция при Министерството на финансите.
  Писмен отговор на 11/06/2010.
  18/06/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изпълнение на Договора за приватизация на БТК.
  Отговорено в зала на 18/06/2010.
  18/06/2010
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно неспазване на европейското законодателство за достъп до железопътната мрежа.
  Писмен отговор на 18/06/2010.
  18/06/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно забавената процедура за преносимост на номерата на стационарните телефони.
  Писмен отговор на 18/06/2010.
  25/06/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно бъдещето на Българския енергиен холдинг.
  Писмен отговор на 25/06/2010.
  09/07/2010
  Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изпълнение на изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз.
  Отговорено в зала на 09/07/2010.
  25/06/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно националния план за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.
  Отговорено в зала на 25/06/2010.
  09/07/2010
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно осигуряване на честота 169 МНz в Националния план на радиочестотите за работа на слухови и други помощни апарати.
  Писмен отговор на 09/07/2010.
  02/07/2010
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно съдбата на българските документи, изнесени в СССР в края на Втората световна война.
  Отговорено в зала на 02/07/2010.
  09/07/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно приложимостта на чл.93,ал.2 от Наредба № 7 за Правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (НУОВТУЗ), издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  Писмен отговор на 09/07/2010.
  09/07/2010
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно проекта по ИСПА "Интегриран проект за водния сектор на гр.Сливен".
  Отговорено в зала на 09/07/2010.
  16/07/2010
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно приемане на стратегията за устойчиво развитие на страната.
  Отговорено в зала на 16/07/2010.
  03/09/2010
  Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изграждането на трансграничните връзки на българската газопреносна мрежа със съседните страни.
  Отговорено в зала на 03/09/2010.
  03/09/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно удължаване на лицензите за експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй".
  Отговорено в зала на 03/09/2010.
  30/07/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Оперативна програма "Регионално развитие".
  Писмен отговор на 30/07/2010.
  30/07/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно конкурса "Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области".
  Писмен отговор на 30/07/2010.
  03/09/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проучвания за наличие на шистов газ в страната.
  Отговорено в зала на 03/09/2010.
  03/09/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно възможностите за присъединяване на фотоволтаични и ветрогенераторни централи към електроразпределителните мрежи.
  Отговорено в зала на 03/09/2010.
  30/07/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприетите мерки за доизграждане на автомагистрала "Струма" ( въпрос на същата тема са задали и народните представители Митко Захов и Любен Татарски).
  Отговорено в зала на 30/07/2010.
  03/09/2010
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно проектите на организациите за обществена полза.
  Писмен отговор на 03/09/2010.
  03/09/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно основанията за поверителност на доклад на Държавната финансова инспекция при Министерство на финансите.
  Писмен отговор на 03/09/2010.
  03/09/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно възможностите на програмата "Развитие на селските райони".
  Писмен отговор на 03/09/2010.
  24/09/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно избор на консултант по проекта за повишаване на енергийната ефективност на Мини "Марица Изток".
  Писмен отговор на 24/09/2010.
  24/09/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно финансовото състояние на ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД.
  Писмен отговор на 24/09/2010.
  24/09/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно продажба на електрическа енергия от АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица Изток - 2".
  Писмен отговор на 24/09/2010.
  24/09/2010
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно комплексното разрешително на "Брикел" ЕАД.
  Писмен отговор на 24/09/2010.
  01/10/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цената на електроенергията от ТЕЦ "Марица Изток 1" AES и ТЕЦ "Марица Изток 3" - ENEL.
  Писмен отговор на 01/10/2010.
  24/09/2010
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно договори за правна помощ между Република България и останалите страни-членки на ЕС.
  Писмен отговор на 24/09/2010.
  24/09/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проблеми с български акредитирани лаборатории.
  Писмен отговор на 24/09/2010.
  01/10/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно некачествено строителство на участъка Перник - Долна Диканя от автомагистрала "Струма".
  Отговорено в зала на 01/10/2010.
  08/10/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно транзит на руски природен газ през територията на Република България.
  Писмен отговор на 08/10/2010.
  15/10/2010
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно бъдещето на Университетската и на Окръжна болница в гр. Стара Загора.
  Отговорено в зала на 15/10/2010.
  08/10/2010
  Питане към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за борба с корупцията в администрацията.
  Отговорено в зала на 08/10/2010.
  08/10/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изпълнение на разпоредба от Регламент на Европейския съюз.
  Отговорено в зала на 08/10/2010.
  29/10/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране на строителството на Лот 2, 3 и 4 на Автомагистрала "Тракия".
  Отговорено в зала на 29/10/2010.
  05/11/2010
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно сертификати за безопасност на вагоните на БДЖ.
  Отговорено в зала на 05/11/2010.
  29/10/2010
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно закъснение в приемане на подзаконов нормативен акт към Закона за здравето.
  Отговорено в зала на 29/10/2010.
  05/11/2010
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно бъдещето на ТЕЦ "Брикел".
  Отговорено в зала на 05/11/2010.
  29/10/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно дефектиране на половината от приводите на системата за управление и защита на VІ-ти блок на АЕЦ "Козлодуй".
  Отговорено в зала на 29/10/2010.
  12/11/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно мерки за доставяне на компресиран природен газ в България.
  Отговорено в зала на 12/11/2010.
  12/11/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно отнето разрешение за достъп за класифицирана информация на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията.
  Писмен отговор на 12/11/2010.
  19/11/2010
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно участието на България в заседанието на Политическия комитет на проекта "Набуко".
  Писмен отговор на 19/11/2010.
  21/01/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно преките приходи от транзитни такси за България при реализацията на "Южен поток".
  Отговорено в зала на 21/01/2011.
  03/12/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно процедурите, въведени от Националната електрическа компания за търговия с ток.
  Писмен отговор на 03/12/2010.
  21/01/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно въведена от "Българска служба за акредитация" промяна в процедурата за проследимост.
  Отговорено в зала на 21/01/2011.
  21/01/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изграждане на депо за съхранение на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво.
  Отговорено в зала на 21/01/2011.
  21/01/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно привличане на чуждестранни инвеститори в проекта АЕЦ "Белене".
  Отговорено в зала на 21/01/2011.
  14/01/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно извеждане от експлоатация на ТЕЦ "Брикел".
  Писмен отговор на 14/01/2011.
  14/01/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно финансовото състояние на НЕК.
  Писмен отговор на 14/01/2011.
  14/01/2011
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно контрола върху решенията, свързани с европейската сигурност и отбрана.
  Писмен отговор на 14/01/2011.
  18/02/2011
  Питане към Николай Младенов, Министър на външните работи относно мерки за подобряване кадровия състав на висшите дипломатически служители на Република България в чуждестранните ни мисии.
  Отговорено в зала на 18/02/2011.
  21/01/2011
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мерките за осигуряване на безопасността на пътниците в маршрутните таксита, и на контрола върху тези превози.
  Отговорено в зала на 21/01/2011.
  04/02/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно възможност за платено обучение на специализанти в медицинските университети.
  Писмен отговор на 04/02/2011.
  11/02/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно собствеността на 300 дка гори и земи от горския фонд в община Каварна, ваканционно селище "Русалка".
  Отговорено в зала на 11/02/2011.
  04/02/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разрушаване на незаконни строежи в курортния комплекс "Русалка".
  Писмен отговор на 04/02/2011.
  18/02/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изгражданe на връзка между път III - 807 и АМ "Марица".
  Писмен отговор на 18/02/2011.
  04/02/2011
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на регионално депо за отпадъци в гр. Самоков.
  Отговорено в зала на 04/02/2011.
  18/02/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на Лот 2 на АМ "Тракия".
  Писмен отговор на 18/02/2011.
  25/02/2011
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно действия на Областния управител на Област Варна, довели до парализиране на функциите на Община Белослав.
  Писмен отговор на 25/02/2011.
  19/03/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на пътя от разклона на път ІІ - 66 до с. Винарово /път ІV - 66066/, община Чирпан.
  Отговорено в зала на 19/03/2011.
  11/03/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно приложението на промените в Закона за лова и опазването на дивеча.
  Писмен отговор на 11/03/2011.
  18/03/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно статута и дейността на Европейския потребителски център в България.
  Писмен отговор на 18/03/2011.
  19/03/2011
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно кадровата политика в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".
  Отговорено в зала на 19/03/2011.
  08/04/2011
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно закриване на пощенски станции в населени места под 800 жители.
  Отговорено в зала на 08/04/2011.
  15/04/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно наличните лицензирани складове на течни горива в страната.
  Писмен отговор на 15/04/2011.
  15/04/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно мерки за преустановяване на организираните боеве с кучета.
  Отговорено в зала на 15/04/2011.
  15/04/2011
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно въвеждане на биокомпонента в състава на течните горива.
  Писмен отговор на 15/04/2011.
  15/04/2011
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно извеждане от експлоатация на ТЕЦ "Брикел".
  Писмен отговор на 15/04/2011.
  15/04/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на скоростни градски магистрали.
  Писмен отговор на 15/04/2011.
  15/04/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно фирмите,участващи в изпълнението на Лотове 2, 3 и 4 на АМ "Тракия".
  Писмен отговор на 15/04/2011.
  20/05/2011
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно нота на Посолството на Руската Федерация в Република България.
  Отговорено в зала на 20/05/2011.
  27/05/2011
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно решение по ОВОС за строителството на АЕЦ "Белене".
  Отговорено в зала на 27/05/2011.
  13/05/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно поети финансови ангажименти по проекта "АЕЦ Белене".
  Писмен отговор на 13/05/2011.
  20/05/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно степента на изпълнение на ангажименти, поети от България като страна - членка на Европейския съюз.
  Отговорено в зала на 20/05/2011.
  13/05/2011
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно увеличаващите се кражби на багажи на Летище София.
  Отговорено в зала на 13/05/2011.
  13/05/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно оценка на проекта "АЕЦ Белене".
  Писмен отговор на 13/05/2011.
  13/05/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно създаване на проектната компания АЕЦ "Белене".
  Писмен отговор на 13/05/2011.
  20/05/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно разходите на "Лукойл-България" за производство на течни горива.
  Отговорено в зала на 20/05/2011.
  20/05/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изпълнение на новите изисквания към безопасността на ядрените централи в Европейския съюз.
  Отговорено в зала на 20/05/2011.
  27/05/2011
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно противодействие на заплаха за сигурността на страната.
  Отговорено в зала на 27/05/2011.
  27/05/2011
  Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно европейски програми за преустройство на бивши училища в социални домове.
  Писмен отговор на 27/05/2011.
  24/06/2011
  Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно мерки за равностойно обезщетение на жителите на с. Бели бряг при изкупуването на имотите им за нуждите на "Мини Марица Изток" ЕАД.
  Отговорено в зала на 24/06/2011.
  24/06/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно реконструкция на сградата на ДКСИ на бул. "Цариградско шосе" за нуждите на ГД "БОП".
  Писмен отговор на 24/06/2011.
  24/06/2011
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно договори за доставки на оборудване за българската армия.
  Отговорено в зала на 24/06/2011.
  24/06/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно случай на конфискувани и унищожени радиоактивни гъби с български произход.
  Отговорено в зала на 24/06/2011.
  08/07/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно незадоволителните ВиК услуги и несправедливо високата цена на питейната вода в община Павел баня.
  Писмен отговор на 08/07/2011.
  08/07/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно техническа експертиза на проби от трасето на ЛОТ 1 на АМ "Тракия".
  Писмен отговор на 08/07/2011.
  24/06/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно ускоряване изграждането на междусистемна газова връзка с Турция.
  Отговорено в зала на 24/06/2011.
  29/07/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно оценка на Министерството на финансите за ползите от използване на системата за ваучери за храна.
  Писмен отговор на 29/07/2011.
  22/07/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно действията на полицията при почистването на паметника на Съветската армия.
  Отговорено в зала на 22/07/2011.
  02/09/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно споразумение за изграждане на завод за преработка на радиоактивни отпадъци на площадката на АЕЦ "Белене".
  Писмен отговор на 02/09/2011.
  29/07/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно снабдяване на данъчните складове на течни горива с необходимите измервателни уреди.
  Отговорено в зала на 29/07/2011.
  02/09/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно нарушаване на условията на договор с клиенти от страна на мобилен оператор.
  Писмен отговор на 02/09/2011.
  09/09/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно инцидент с опасно облъчени работници на фирма "Гитава" ООД.
  Отговорено в зала на 09/09/2011.
  03/06/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно договори между "Мини Марица Изток" ЕАД и "Брикел" ЕАД за новиране на задължения.
  Писмен отговор на 03/06/2011.
  16/09/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно въведени изисквания от Комисията за защита на потребителите.
  Отговорено в зала на 16/09/2011.
  30/09/2011
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно категоризиране на участъка Драгичево - Долна Диканя от АМ Струма.
  Отговорено в зала на 30/09/2011.
  16/09/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проведен търг в АЕЦ "Козлодуй" за продажба на електроенергия на търговци за вътрешния пазар.
  Отговорено в зала на 16/09/2011.
  30/09/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно дълга на Украйна към България, формиран от български инвестиции в украинската газопреносна мрежа.
  Писмен отговор на 30/09/2011.
  07/10/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изпълнение на изискване по Закона за енергетиката.
  Писмен отговор на 07/10/2011.
  30/09/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно проблемите възникнали при смяна на предназначението на сградата на бул. "Цариградско шосе", 7-ми километър в столицата.
  Писмен отговор на 30/09/2011.
  30/09/2011
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно дейности по търсене и проучване на нефт и газ в Черноморски блок "Галата".
  Писмен отговор на 30/09/2011.
  30/09/2011
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно незаконен строеж в двора на национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III", София.
  Писмен отговор на 30/09/2011.
  07/10/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерство на земеделието и храните за защита на правото на българските риболовци на Равен достъп до водите и ресурсите на ЕС, по смисъла на Регламент /ЕО/ № 2731/2002.
  Писмен отговор на 07/10/2011.
  07/10/2011
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно политиката на МВнР за защита на правото на българските риболовци на Равен достъп до водите и ресурсите на ЕС, по смисъла на Регламент № 2731/2002.
  Писмен отговор на 07/10/2011.
  04/11/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиката на министерството на вътрешните работи за защита на правото на българските риболовци на равен достъп до водите и ресурсите на ЕС, по смисъла на Регламент /ЕО/ № 2731/2002.
  Писмен отговор на 04/11/2011.
  14/10/2011
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно непризнаване на издадените в страната свидетелствата за правоспособност на летците от българската цивилна авиация.
  Писмен отговор на 14/10/2011.
  04/11/2011
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проблеми в дейността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
  Писмен отговор на 04/11/2011.
  25/11/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно дейности по търсене и проучване на нефт и газ в Черноморски блок "Галата".
  Писмен отговор на 25/11/2011.
  18/11/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно налагане на санкции на земеделски производители.
  Отговорено в зала на 18/11/2011.
  09/12/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно равнището на заболеваемост на жителите на град Пещера.
  Писмен отговор на 09/12/2011.
  02/12/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно действия на Министерство на земеделието и храните за възстановяване на права върху 300 дка държавен горски фонд.
  Писмен отговор на 02/12/2011.
  09/12/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно опасността България да не получи европейски средства за 2011 г. за реализацията на междусистемните газови връзки със съседните страни.
  Отговорено в зала на 09/12/2011.
  09/12/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно перспективите за производство на захар в страната от местна суровина.
  Отговорено в зала на 09/12/2011.
  16/12/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно вноса и цената на захарта в страната.
  Писмен отговор на 16/12/2011.
  13/01/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно разрешителните за превоз на стоки с ТИР карнети за Русия.
  Писмен отговор на 13/01/2012.
  13/01/2012
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно финансиране на сдруженията на потребителите.
  Отговорено в зала на 13/01/2012.
  13/01/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно тежки проблеми в Центъра за обществена подкрепа в гр. Чирпан.
  Писмен отговор на 13/01/2012.
  13/01/2012
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно продажба на остатъчния държавен дял от собствеността на електроразпределителните дружества.
  Писмен отговор на 13/01/2012.
  20/01/2012
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно договори за присъединяване и предварителни договори за присъединяване на мощности за производство на енергия от възобновяеми източници.
  Писмен отговор на 20/01/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цената на електрическата енергия, произвеждана от ТЕЦ "Варна" ЕАД.
  Отговорено в зала на 06/04/2012.
  24/02/2012
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката на Министерството на финансите по изпълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.
  Отговорено в зала на 24/02/2012.
  10/02/2012
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно присъединяване на България към Търговско споразумение за борба с фалшифицирането /АСТА/.
  Писмен отговор на 10/02/2012.
  06/04/2012
  Питане към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно позицията на правителството за развитие на ядрената енергетика в страната.
  Отговорено в зала на 06/04/2012.
  17/02/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предприети правни действия на Европейската комисия срещу България поради непълно прилагане на първия пакет за железопътния транспорт.
  Отговорено в зала на 17/02/2012.
  17/02/2012
  Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно договора за платен паркинг на Националната спортна зала "Арена Армеец" - София.
  Отговорено в зала на 17/02/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на серия рекламни филми.
  Отговорено в зала на 06/04/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно Решение по ОВОС за одобряване на изграждането на АЕЦ "Белене".
  Писмен отговор на 06/04/2012.
  02/03/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проектната скорост на построените участъци от автомагистралите у нас.
  Писмен отговор на 02/03/2012.
  02/03/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно нарушения при земераздаването в с. Самуилово, общ. Стара Загора.
  Писмен отговор на 02/03/2012.
  02/03/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансиране на строителството на АМ "Тракия".
  Писмен отговор на 02/03/2012.
  09/03/2012
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изграждането на нови мощности в ТЕЦ "Марица - изток 2".
  Писмен отговор на 09/03/2012.
  16/03/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно продължаващите случаи на насилие в Студентски град - София.
  Отговорено в зала на 16/03/2012.
  23/03/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на второкласен път 86 в района на Асеновград.
  Писмен отговор на 23/03/2012.
  04/05/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно мерките за контрол на вноса и износа на продукция от терминал "Росенец".
  Отговорено в зала на 04/05/2012.
  15/06/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за защита на бизнеса от високите цени на течните горива.
  Писмен отговор на 15/06/2012.
  01/06/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за защита на бизнеса от високите цени на течните горива.
  Отговорено в зала на 01/06/2012.
  04/05/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансов ефект от въвеждането на информационната система на Агенция "Митници".
  Отговорено в зала на 04/05/2012.
  27/04/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно износа на течни горива от страната.
  Писмен отговор на 27/04/2012.
  27/04/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансови последици от отнемането на лиценза на "Лукойл Нефтохим" АД.
  Писмен отговор на 27/04/2012.
  11/05/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно дейността на Агенция "Митници" на терминал "Росенец".
  Писмен отговор на 11/05/2012.
  27/04/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно върнати бонуси в държавния бюджет.
  Писмен отговор на 27/04/2012.
  15/06/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно нарушения в договорите за специализиран превоз на работниците и служителите от "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД.
  Отговорено в зала на 15/06/2012.
  18/05/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007/2013.
  Писмен отговор на 18/05/2012.
  01/06/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на система за електронно събиране на пътни такси.
  Писмен отговор на 01/06/2012.
  15/06/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно въвеждане на биокомпонента в състава на течните горива.
  Отговорено в зала на 15/06/2012.
  01/06/2012
  Питане към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно закононарушения при обявяване на обществена поръчка.
  Писмен отговор на 01/06/2012.
  01/06/2012
  Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно финансиране на лагери и състезания на състезателите в плувните спортове.
  Писмен отговор на 01/06/2012.
  01/06/2012
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно доизграждане на канализационен колектор от началото на с. Студена до язовир Студена.
  Писмен отговор на 01/06/2012.
  01/06/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно кредитно споразумение на НЕК с BNP Paribas.
  Писмен отговор на 01/06/2012.
  08/06/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно скоростен четирилентов път Русе - Свиленград..
  Писмен отговор на 08/06/2012.
  22/06/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проблем при изграждането на енергийни обекти.
  Писмен отговор на 22/06/2012.
  22/06/2012
  Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиката на Министерството на вътрешните работи за изграждане на централизирана автоматизирана система за документи за самоличност.
  Отговорено в зала на 22/06/2012.
  13/07/2012
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно реформата в служба "Военна информация".
  Отговорено в зала на 13/07/2012.
  21/09/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цените на електроенергията у нас, в сила от 01.07.2012 г.
  Отговорено в зала на 21/09/2012.
  20/07/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно административно-правни бариери пред търговията с течни горива.
  Отговорено в зала на 20/07/2012.
  21/09/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно въвеждане в експлоатация на възобновяеми източници на електрическа енергия.
  Отговорено в зала на 21/09/2012.
  12/10/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно въвеждане в експлоатация на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.
  Отговорено в зала на 12/10/2012.
  13/07/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно спиране движението на жп линията Пловдив - Пещера.
  Писмен отговор на 13/07/2012.
  27/07/2012
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно екологичното замърсяване на община Павел баня от дървопреработвателния завод "Габровница" АД, с. Горно Сахране.
  Отговорено в зала на 27/07/2012.
  27/07/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изявление на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
  Писмен отговор на 27/07/2012.
  21/09/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно мерки за оздравяване на финансовото състояние на НЕК.
  Отговорено в зала на 21/09/2012.
  27/07/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно липса на телекомуникационна връзка със с. Раяновци, общ. Белоградчик, обл. Варна.
  Писмен отговор на 27/07/2012.
  14/09/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.
  Писмен отговор на 14/09/2012.
  12/10/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно трасето на АМ "Струма" през Кресненското дефиле.
  Отговорено в зала на 12/10/2012.
  27/07/2012
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на Договора за присъединяване на България към Европейски съюз.
  Писмен отговор на 27/07/2012.
  27/07/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно извършване на проверка на място на ползвани парцели от земеделски производители.
  Писмен отговор на 27/07/2012.
  21/09/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цената на електроенергията от "Брикел" ЕАД.
  Отговорено в зала на 21/09/2012.
  14/09/2012
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно мерки за съхранение на Гранитския дъб, най-старото дърво у нас.
  Писмен отговор на 14/09/2012.
  19/10/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно достъпа на гражданите до плаж "Русалка", общ. Каварна, обл. Добрич.
  Отговорено в зала на 19/10/2012.
  14/09/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно последиците от писмо № 1081/11.07.2011 г. на Министерство на земеделието и храните.
  Писмен отговор на 14/09/2012.
  19/10/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно несъгласуваност между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на земеделието и храните.
  Отговорено в зала на 19/10/2012.
  21/09/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно състоянието на транзитния газопровод за Турция, Гърция и Македония.
  Отговорено в зала на 21/09/2012.
  28/09/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно търг за продажба на държавна земя срещу компенсаторни бонове.
  Отговорено в зала на 28/09/2012.
  28/09/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мерки за намаляване на шума от въздушния трафик на Летище София.
  Писмен отговор на 28/09/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обществена поръчка за консултант по въвеждането на електронна система за събиране на такси.
  Писмен отговор на 05/10/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно договор с Швейцария - за облагане с данъци на сметки на български граждани в швейцарски банки.
  Отговорено в зала на 05/10/2012.
  28/09/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно строителството на газопровода "Южен поток".
  Писмен отговор на 28/09/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно разследване на зачестили случаи на отравяне на животни в София.
  Писмен отговор на 05/10/2012.
  02/11/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обезопасяването на международния път І - 8 "Калотина - София".
  Отговорено в зала на 02/11/2012.
  12/10/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно разследване на побоя над бившия изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй".
  Отговорено в зала на 12/10/2012.
  21/12/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно съответствие на проекта "Южен поток" с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз.
  Отговорено в зала на 21/12/2012.
  07/12/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно проведена обществена поръчка в Министерството на образованието, младежта и науката.
  Писмен отговор на 07/12/2012.
  19/10/2012
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно използване на военната авиация за цивилни полети.
  Писмен отговор на 19/10/2012.
  19/10/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно пътно-транспортно произшествие на пътя Козлодуй - Враца.
  Писмен отговор на 19/10/2012.
  23/11/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно обществена поръчка за ремонт на пътнически вагони.
  Отговорено в зала на 23/11/2012.
  02/11/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно сеч на дървен материал в с. Добростан, общ. Асеновград.
  Отговорено в зала на 02/11/2012.
  19/10/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на тунел под връх Шипка.
  Отговорено в зала на 19/10/2012.
  25/01/2013
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разширяване на път Е 85, в участъка Стара Загора - АМ "Тракия".
  Отговорено в зала на 25/01/2013.
  21/12/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно строителство на високоволтов далекопровод 400 кV АЕЦ "Белене" - подстанция "Царевец".
  Отговорено в зала на 21/12/2012.
  16/11/2012
  Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно наградния фонд на турнира на шампионките по тенис в София.
  Писмен отговор на 16/11/2012.
  16/11/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно таксите при експлоатация на моста Видин - Калафат.
  Писмен отговор на 16/11/2012.
  21/12/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изпълнение на Решение № 994/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г.
  Отговорено в зала на 21/12/2012.
  21/12/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно прогнозното потребление на електроенергия в страната в следващите години.
  Писмен отговор на 21/12/2012.
  30/11/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнение на Споразумението между Република България и Румъния за изграждане на втори мост на река Дунав.
  Отговорено в зала на 30/11/2012.
  07/12/2012
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно утилизация на боеприпаси в област Стара Загора.
  Писмен отговор на 07/12/2012.
  21/12/2012
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно обгазяване на Стара Загора и района.
  Писмен отговор на 21/12/2012.
  25/01/2013
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проведени преговори за изграждане на АЕЦ "Белене".
  Отговорено в зала на 25/01/2013.
  25/01/2013
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно строителството на нови мощности в ТЕЦ "Марица - изток 2".
  Отговорено в зала на 25/01/2013.
  25/01/2013
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно газовата междусистемна връзка със Сърбия.
  Писмен отговор на 25/01/2013.
  18/01/2013
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно цифровизацията на ефирното телевизионно и радиоразпръскване в страната.
  Писмен отговор на 18/01/2013.
  01/02/2013
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно строителството на Хълма на освободителите - Бунарджик, гр. Пловдив.
  Писмен отговор на 01/02/2013.
  01/03/2013
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мерки на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения по повод на дело, заведено срещу България в Съда на Европейския съюз, заради процедурата по издаване на разрешения за цифровия радиочестотен спектър.
  Писмен отговор на 01/03/2013.
  08/03/2013
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно мерки на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по повод дело срещу България в Съда на Европейския съюз.
  Писмен отговор на 08/03/2013.
  01/03/2013
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно евентуални санкции от Европейската комисия.
  Писмен отговор на 01/03/2013.
  15/02/2013
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проучване на трасето на път София - Видин през Дружевската седловина.
  Писмен отговор на 15/02/2013.
  08/03/2013
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно бъдещето на язовир "Студена", общ. Перник.
  Писмен отговор на 08/03/2013.
  15/02/2013
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно нарушения в разследване на смъртен случай в гр. Пазарджик.
  Писмен отговор на 15/02/2013.
  01/03/2013
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителство на Участък 1 на Западната дъга на Софийския околовръстен път и отсечка свързваща АМ "Люлин" с ж.к. Люлин.
  Писмен отговор на 01/03/2013.
  08/03/2013
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на претоварна станция с инсталация за сепариране и компостиране в землището на с. Радловци, общ. Кюстендил.
  Писмен отговор на 08/03/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС