Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ
  ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ
  • Дата на раждане : 19/05/1962 Горна Оряховица, България
  • Професия: преподавател;
  • Избран(а) с политическа сила: "Ред, законност и справедливост" 4.13%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС: 38 НС;
  • E-mail: t.velikov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Парламентарна група на Ред, законност и справедливост
  зам.-председател на ПГ 14/07/2009 - 09/12/2009
  Независими
  член 09/12/2009 - 14/03/2013
  КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
  зам.-председател 29/07/2009 - 10/12/2009
  Група за приятелство България - Унгария
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  16/10/2009
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно действията на МТСП към фирмите-дистрибутори на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания.
  Писмен отговор на 16/10/2009.
  23/10/2009
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно малтретиране на граждани, заплахи с убийство и други незаконни действия, извършвани от ромска група, пребиваваща на ул."В.Главинов" № 4 в София.
  Писмен отговор на 23/10/2009.
  20/11/2009
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно забавяне на решенията на Разплащателната агенция по проектите от Програмата за развитие на селските райони, мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти".
  Писмен отговор на 20/11/2009.
  15/01/2010
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно наличието на опасни и вредни вещества - замърсители в атмосферния въздух в региона на Стара Загора и задължението на държавата за осигуряване на здравословна среда за живот на българските граждани.
  Писмен отговор на 15/01/2010.
  15/01/2010
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно причините, довели до многократното обгазяване на град Стара Загора през месец декември 2009 г.
  Отговорено в зала на 15/01/2010.
  12/02/2010
  Питане към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно политиката на Министерството на отбраната за спазване на конкретно право на гражданите на Република България от Стара Загора и региона за здравословна среда за живот, във връзка с експлоатацията на Централния артилерийски полигон /ЦАТИП/ - "Змейово" и данни за конфликт на интереси и длъжностна несъвместимост на висши държавни служители в Министерството на отбраната в тази връзка.
  Отговорено в зала на 12/02/2010.
  05/02/2010
  Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиката на МВР за разработване на правила и осъществяване на контрол за спазване на регламента и правилата за автомобили, ползващи специален режим на движение.
  Отговорено в зала на 05/02/2010.
  05/02/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно наказание по Указа за борба с дребното хулиганство на съветник на Председателя на Народното събрание.
  Писмен отговор на 05/02/2010.
  12/02/2010
  Питане към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите, касаеща принципите, прилагани при разрешаване на строителство в защитените територии на природен парк "Странджа".
  Отговорено в зала на 12/02/2010.
  26/02/2010
  Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиката на МВР във връзка с данни за крупни злоупотреби, извършени от т.нар. олигарси.
  Отговорено в зала на 26/02/2010.
  19/02/2010
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството в областта на националната сигурност на Република България.
  Отговорено в зала на 19/02/2010.
  05/03/2010
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно цялостната кадрова политика на правителството, свързана с налагане на лустрационни ограничения.
  Отговорено в зала на 05/03/2010.
  05/03/2010
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно стратегията на Министерството на труда и социалната политика за справяне с безработицата.
  Отговорено в зала на 05/03/2010.
  26/03/2010
  Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиката на Министерството на вътрешните работи във връзка с издаването на новите документи за самоличност.
  Отговорено в зала на 26/03/2010.
  14/05/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно упражняван ли е психически и материален тормоз от разследващите полицаи Цанко Близнаков и Илия Илиев от РПУ-Пазарджик спрямо г-н Димитър Георгиев Димитров от гр.Пазарджик.
  Писмен отговор на 14/05/2010.
  18/06/2010
  Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиката на Министерството на вътрешните работи спрямо исканията на протестиращите полицаи.
  Отговорено в зала на 18/06/2010.
  10/09/2010
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката на Министерството на финансите по разпределението на държавната субсидия за политическите партии.
  Отговорено в зала на 10/09/2010.
  11/11/2011
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно отоплението на училищата.
  Писмен отговор на 11/11/2011.
  11/11/2011
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно новите учебници от І-ви до VІІІ-ми клас.
  Писмен отговор на 11/11/2011.
  11/11/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансовите ангажименти на държавата към частните дружества.
  Писмен отговор на 11/11/2011.
  30/03/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно въвеждане на по-високи изисквания за пожаробезопасност в обществения транспорт.
  Отговорено в зала на 30/03/2012.
  12/10/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно набиране и контрол при разходване на средствата от глобите, наложени чрез системите за автоматичен контрол на скоростта.
  Отговорено в зала на 12/10/2012.
  01/03/2013
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно допълнителното задължително пенсионно осигуряване на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  Отговорено в зала на 01/03/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС