Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ
  ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ
  • Дата на раждане : 10/03/1966 с. Силен, България
  • Професия: агроном;
  • Езици: английски;руски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: G.Serbest@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  30/10/2009
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно намеренията на правителството за държавно подпомагане на тютюнопрозводството и политиката по отношение на сектора през следващите години.
  Отговорено в зала на 30/10/2009.
  04/02/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно проблеми с неизплащането на субсидии по Мярка 214 от Програмата за развитие на селските райони.
  Писмен отговор на 04/02/2011.
  15/07/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно възникнали проблеми с изплащането на субсидии на земеделските производители /тютюнопроизводители/ за референтния период 2007/2009 г.
  Писмен отговор на 15/07/2011.
  11/05/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно промени в Закона за стоковите борси и тържища, ограничаващи земеделските производители да продават продукцията си без регистрация като търговци.
  Отговорено в зала на 11/05/2012.
  22/06/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на обект "Инженеринг - проектиране и строителство на ПЪТ ІІІ - 593 Долно Черковище - Голям Извор, участък от км. 18+000 до км.38+050.
  Писмен отговор на 22/06/2012.
  22/06/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на обект "Инженеринг - проектиране и строителство на ПЪТ ІІІ - 5074 Книжовник - Стамболово - Голям Извор, участък от 0+000 до км 15+080.
  Писмен отговор на 22/06/2012.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС