Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА
  ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА
  • Дата на раждане : 03/07/1949 Якоруда, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС: 38 НС; 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: e.maslarova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
  председател 29/07/2009 - 09/12/2009
  Група за приятелство България - Индия
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/11/2009
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно подписване на Споразумението за прилагане на Договора за социална сигурност с Руската федерация.
  Отговорено в зала на 13/11/2009.
  19/02/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно Законопроект за закриване на Социалноинвестиционния фонд.
  Писмен отговор на 19/02/2010.
  23/04/2010
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката на правителството по отношение на младежката безработица в страната.
  Отговорено в зала на 23/04/2010.
  28/05/2010
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнение на проект "Социално включване".
  Отговорено в зала на 28/05/2010.
  02/07/2010
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно уреждане на осигурителни права на български граждани, работили в СССР.
  Отговорено в зала на 02/07/2010.
  11/06/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно тежкото и все по-влошаващо се финансово състояние на общини в Република България.
  Отговорено в зала на 11/06/2010.
  02/07/2010
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно очакваното увеличение на цените на газта, електроенергията и топлоенергията.
  Отговорено в зала на 02/07/2010.
  24/09/2010
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно реализация на схемата "Училищен плод", финансирана от Европейския съюз.
  Отговорено в зала на 24/09/2010.
  24/09/2010
  Питане към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно реализация на модул "Подпомагане храненето на деца от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас".
  Отговорено в зала на 24/09/2010.
  24/09/2010
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно очаквания ефект от предстоящи промени в Кодекса за социално осигуряване.
  Отговорено в зала на 24/09/2010.
  08/10/2010
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно реализация на социалната услуга "Лични асистенти на хора с увреждания".
  Отговорено в зала на 08/10/2010.
  15/10/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно гарантиране сигурността и спокойствието на жителите на с. Меричлери и околните населени места.
  Отговорено в зала на 15/10/2010.
  05/11/2010
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно увеличаване размера на вноската за фонд "Пенсии".
  Отговорено в зала на 05/11/2010.
  29/10/2010
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно стартиране на проект "Социално включване", финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие.
  Отговорено в зала на 29/10/2010.
  12/11/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно правомерност на действията от страна на фирма "Каолин" АД по реализация на концесия за добив от находище "Великан", землище на гр. Меричлери, община Димитровград.
  Писмен отговор на 12/11/2010.
  12/11/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно извършване на незаконен добив в находище "Великан", в землището на гр.Меричлери, община Димитровград, област Хасково от концесионера "Каолин" АД.
  Писмен отговор на 12/11/2010.
  12/11/2010
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно Извършена проверка на дейността на фирма "Каолин" АД по концесия за добив на подземни богатства от находище "Великан", землище на гр. Меричлери, община Димитровград.
  Писмен отговор на 12/11/2010.
  03/12/2010
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно отнемане на социални права на многодетни майки и хора с увреждания.
  Отговорено в зала на 03/12/2010.
  28/01/2011
  Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно намеренията на правителството за предоставяне на по-големи възможности за мобилност на хората с увреждания.
  Отговорено в зала на 28/01/2011.
  28/01/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно атестиране на служителите в държавната администрация.
  Писмен отговор на 28/01/2011.
  18/02/2011
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" и реализацията на дейностите "Социален асистент", "Личен асистент" и "Домашен помощник" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
  Отговорено в зала на 18/02/2011.
  28/01/2011
  Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството при изпълнение на автомагистрални участъци, чрез използване на съществуващи договори и сключване на нови.
  Отговорено в зала на 28/01/2011.
  18/02/2011
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно компенсиране на ръста на цените чрез системата за социално подпомагане.
  Отговорено в зала на 18/02/2011.
  08/04/2011
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно осигуряване на заетост на безработни лица и предоставяне на качествена грижа за деца от 1 до 5-годишна възраст.
  Отговорено в зала на 08/04/2011.
  15/04/2011
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г.
  Отговорено в зала на 15/04/2011.
  10/06/2011
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно методиката за изчисляване на безработицата в България.
  Отговорено в зала на 10/06/2011.
  22/07/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно пенсиониране на полицейски инспектор.
  Отговорено в зала на 22/07/2011.
  16/09/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно бъдещето на здравеопазването в Тополовград.
  Отговорено в зала на 16/09/2011.
  07/10/2011
  Питане към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно усвояване на средствата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", предвидени за образованието.
  Отговорено в зала на 07/10/2011.
  04/11/2011
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно реализацията на програмите и мерките за заетост и обучение, финансирани чрез държавния бюджет.
  Писмен отговор на 04/11/2011.
  04/11/2011
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно реализацията на програмите за социална закрила, финансирани от държавния бюджет.
  Писмен отговор на 04/11/2011.
  18/11/2011
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно реда и начина за контрол на вноса на плодове и зеленчуци от Турция.
  Отговорено в зала на 18/11/2011.
  13/01/2012
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно стандартите за финансираните от държавата делегирани дейности през 2012 г., във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи".
  Отговорено в зала на 13/01/2012.
  13/01/2012
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно определяне на дохода за изчисляване обезщетенията за временна неработоспособност, поради общо заболяване, професионална болест или трудова злополука, и начина на изплащането им.
  Отговорено в зала на 13/01/2012.
  13/01/2012
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за създаване на заетост за хората в предпенсионна възраст.
  Отговорено в зала на 13/01/2012.
  13/01/2012
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за ограничаване влиянието на демографската криза.
  Отговорено в зала на 13/01/2012.
  09/03/2012
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерките за намаляване на младежката безработица.
  Отговорено в зала на 09/03/2012.
  09/03/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за най-рисковите групи в резултат на повишаване на цените на горивата, енергията и ръста на инфлацията.
  Отговорено в зала на 09/03/2012.
  23/03/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно Европейската година за активен живот на възрастните и солидарността между поколенията.
  Отговорено в зала на 23/03/2012.
  23/03/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно инициативите срещу бедността и социалното изключване.
  Отговорено в зала на 23/03/2012.
  04/05/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно уволнения в митница Свиленград.
  Отговорено в зала на 04/05/2012.
  30/03/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно резултати от издирване.
  Писмен отговор на 30/03/2012.
  04/05/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно законосъобразността на уволненията в община Ивайловград.
  Отговорено в зала на 04/05/2012.
  04/05/2012
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за намаляване на безработицата и увеличение на заетостта в период на криза на пазара на труда.
  Отговорено в зала на 04/05/2012.
  27/04/2012
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за компенсиране на лицата, неполучаващи трудовите си възнаграждения за продължителен период от време.
  Отговорено в зала на 27/04/2012.
  29/06/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно напредъка при усвояването на средствата от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", предвидени за системата на образованието.
  Отговорено в зала на 29/06/2012.
  21/09/2012
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на някои от предвидените мерки за заетост в Програмата на правителството за периода 2009 - 2013 г.
  Отговорено в зала на 21/09/2012.
  21/09/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно разработване, с участието на социалните партньори и други неправителствени организации, на Стратегическа програма за повишаване доходите на българските граждани в условията на криза.
  Отговорено в зала на 21/09/2012.
  21/09/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно прилагането на възможността за социални инвестиции чрез заплащане ползването на детско заведение.
  Отговорено в зала на 21/09/2012.
  08/02/2013
  Питане към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа.
  Писмен отговор на 08/02/2013.
  28/09/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно проведени тръжни процедури за доставка на хранителни продукти за бедни със средства на ЕС.
  Писмен отговор на 28/09/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно намерението на правителството за увеличаване на пeнсиите.
  Отговорено в зала на 05/10/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
  Писмен отговор на 05/10/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно полагане на извънреден и нощен труд в митническите пунктове.
  Отговорено в зала на 05/10/2012.
  15/02/2013
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България.
  Отговорено в зала на 15/02/2013.
  11/01/2013
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно стандарта на живот на българските граждани.
  Писмен отговор на 11/01/2013.
  16/11/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно контрола на качеството на доставени продукти по програма "Благотворителност".
  Отговорено в зала на 16/11/2012.
  11/01/2013
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно изграждане на Временен приемателен център на територията на общ. Харманли.
  Отговорено в зала на 11/01/2013.
  30/11/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
  Писмен отговор на 30/11/2012.
  30/11/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно целеви помощи за отопление за зима 2012/2013 г.
  Писмен отговор на 30/11/2012.
  15/02/2013
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно Конвенцията за правата на хората с увреждания.
  Отговорено в зала на 15/02/2013.
  11/01/2013
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно програми за заетост в Смолянска област.
  Писмен отговор на 11/01/2013.
  01/03/2013
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за общини.
  Писмен отговор на 01/03/2013.
  15/02/2013
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно неразплатени разходи за социални плащания към 31.12.2012 г.
  Отговорено в зала на 15/02/2013.
  15/02/2013
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката по заетост през 2013 г.
  Отговорено в зала на 15/02/2013.
  08/03/2013
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно осигуряване на субсидирана заетост на уволнените от "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) - Сопот .
  Отговорено в зала на 08/03/2013.
  01/03/2013
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно събиране на такси на граничните контролно-пропусквателни пунктове.
  Писмен отговор на 01/03/2013.
  01/03/2013
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно приходите в държавния бюджет за 2012 г. от такси, събирани на ГКПП.
  Писмен отговор на 01/03/2013.
  08/03/2013
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно снижаване риска от загуба на средства по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и осигуряване на оборотни средства от държавния бюджет за разплащания.
  Писмен отговор на 08/03/2013.
  08/03/2013
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката за социално включване на хората с увреждания.
  Отговорено в зала на 08/03/2013.
  01/03/2013
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно заемното споразумение със Световната банка.
  Писмен отговор на 01/03/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС