Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
  ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
  • Дата на раждане : 01/09/1971 Ловеч, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 11-ЛОВЕЧ;
  • Участие в предишно НС:
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 17/11/2009 - 14/03/2013
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  член 11/02/2010 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  19/03/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно прекратяване дейността на общинска служба по земеделие - гр. Ябланица.
  Отговорено в зала на 19/03/2010.
  14/05/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно закриването на Общински център за работа с деца при община Априлци.
  Отговорено в зала на 14/05/2010.
  11/06/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно кадровата политика на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на "Булгартабак".
  Отговорено в зала на 11/06/2010.
  11/06/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно актуалното състояние на Оперативна програма "Административен капацитет".
  Отговорено в зала на 11/06/2010.
  09/07/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно предоставена информация на Оли Рен за неизпълнени договори от предишното правителство.
  Писмен отговор на 09/07/2010.
  17/09/2010
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно депонирането на твърди битови отпадъци от софийска община в новопостроеното регионално депо за твърди битови отпадъци обслужващо общините Ловеч, Летница и Угърчин.
  Отговорено в зала на 17/09/2010.
  24/09/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно уволнението на директори от Агенция "Митници".
  Отговорено в зала на 24/09/2010.
  24/09/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно уволнението на директори от Агенция "Митници".
  Отговорено в зала на 24/09/2010.
  01/10/2010
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно намаляване на субсидията за Фонд работна заплата /ФРЗ/ на театрите в страната.
  Отговорено в зала на 01/10/2010.
  08/10/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно обявени намерения за емитиране на външен дълг.
  Отговорено в зала на 08/10/2010.
  08/10/2010
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно катастрофата на гара Драгоман.
  Отговорено в зала на 08/10/2010.
  29/10/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно продажба на земеделска земя от Държавния поземлен фонд.
  Отговорено в зала на 29/10/2010.
  05/11/2010
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно железопътната катастрофа на гара Септември, на 18.10.2010 г.
  Отговорено в зала на 05/11/2010.
  12/11/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно опазване на държавния горски фонд от пожари.
  Отговорено в зала на 12/11/2010.
  19/11/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изграждане на екарисаж в община Угърчин, Ловешка област.
  Отговорено в зала на 19/11/2010.
  14/01/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно липса на одобрени проекти по Програма за развитие на селските райони.
  Писмен отговор на 14/01/2011.
  14/01/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно кое е оторизираното лице за разплащане на проекти по Програма за развитие на селските райони.
  Писмен отговор на 14/01/2011.
  11/02/2011
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството по отношение на наличните количества зърно, ежемесечните консумации и движението на цените на пшеницата, брашното и хляба.
  Отговорено в зала на 11/02/2011.
  11/02/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно помощ на животновъди за фураж.
  Отговорено в зала на 11/02/2011.
  19/03/2011
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно функционирането на железопътната линия Левски - Троян.
  Отговорено в зала на 19/03/2011.
  15/04/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изплащане на компенсации по Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
  Отговорено в зала на 15/04/2011.
  13/05/2011
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно поети ангажименти към Световната банка от страна на министерството като условие за отпускане на заем.
  Отговорено в зала на 13/05/2011.
  03/06/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно извършено залесяване на територията на Ловешка област.
  Отговорено в зала на 03/06/2011.
  13/05/2011
  Питане към Вежди Рашидов, Министър на културата относно политиката на министерството за гарантиране на финансовата стабилност и създаване условия за прозрачност на приходите от билети.
  Отговорено в зала на 13/05/2011.
  24/06/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно дейността на земеделското аташе в Париж.
  Отговорено в зала на 24/06/2011.
  01/07/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно повишение на пенсиите в Република България.
  Отговорено в зала на 01/07/2011.
  29/07/2011
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните по отношение на развитието на науката в сектор "Земеделие".
  Писмен отговор на 29/07/2011.
  16/09/2011
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно балирани твърди битови отпадъци в Ловешкото депо.
  Отговорено в зала на 16/09/2011.
  04/11/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно помощи, дарения и безвъзмездно получени суми от РДВР - Ловеч.
  Писмен отговор на 04/11/2011.
  25/11/2011
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно реформите в БДЖ.
  Отговорено в зала на 25/11/2011.
  25/11/2011
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно финансовото оздравяване на БДЖ.
  Отговорено в зала на 25/11/2011.
  20/01/2012
  Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството, свързана с рехабилитацията и реконструкцията на пътища втори и трети клас от Републиканската пътна мрежа.
  Писмен отговор на 20/01/2012.
  27/01/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно създалата се бедствена ситуация след снеговалежите от 7.01.2012 г. в общините Етрополе и Тетевен.
  Писмен отговор на 27/01/2012.
  27/01/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно преговори за сключване на нови външни заеми.
  Писмен отговор на 27/01/2012.
  24/02/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно възможности за по-актуално управление на ресурсите от Сребърния фонд.
  Отговорено в зала на 24/02/2012.
  17/02/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно провеждани процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) за избор на финансова услуга.
  Писмен отговор на 17/02/2012.
  17/02/2012
  Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно раздадени на служителите допълнителни възнаграждения през 2011 г..
  Писмен отговор на 17/02/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството.
  Писмен отговор на 06/04/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството.
  Писмен отговор на 06/04/2012.
  30/03/2012
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството.
  Писмен отговор на 30/03/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството.
  Писмен отговор на 06/04/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството.
  Писмен отговор на 06/04/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството.
  Писмен отговор на 06/04/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно участие на членове на кабинета в управителните органи на дружества, в които държавата притежава дялове.
  Писмен отговор на 06/04/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството.
  Писмен отговор на 06/04/2012.
  30/03/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството.
  Писмен отговор на 30/03/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството.
  Писмен отговор на 06/04/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството.
  Писмен отговор на 06/04/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството.
  Писмен отговор на 06/04/2012.
  29/06/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно неизплатени заплати на работници от "Елма" АД - Троян.
  Отговорено в зала на 29/06/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно липса на водоснабдяване за гр. Луковит, в периода 27.05.2012 г. до 04.06.2012 г.
  Писмен отговор на 05/10/2012.
  28/09/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно убийството на Ивелина Славчева на 15 септември 2012 г. в Ловеч.
  Писмен отговор на 28/09/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
  Писмен отговор на 05/10/2012.
  02/11/2012
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно стопанисването на казармата в гр. Ловеч.
  Отговорено в зала на 02/11/2012.
  01/02/2013
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно цената на водата на територията на общ. Ловеч.
  Отговорено в зала на 01/02/2013.
  08/02/2013
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонта на пътя Казачево - Дебнево - Велчево.
  Писмен отговор на 08/02/2013.
  21/12/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно увеличаване броя на Съвета на директорите на Информационно обслужване АД.
  Отговорено в зала на 21/12/2012.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС