Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
  ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
  • Дата на раждане : 08/12/1962 с. Иваново, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС:
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 06/06/2012 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  14/09/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разкопаването на тръбопроводи в землищата на с. Тръстеник и с. Иваново.
  Отговорено в зала на 14/09/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
  Писмен отговор на 05/10/2012.
  02/11/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик.
  Отговорено в зала на 02/11/2012.
  02/11/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно нотифицирана държавна помощ.
  Отговорено в зала на 02/11/2012.
  02/11/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно обявите на конкурси за директори на институти и опитни станции от системата на Селскостопанската академия.
  Отговорено в зала на 02/11/2012.
  02/11/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно проблемите с есенната сеитба в звената на Селскостопанската академия.
  Отговорено в зала на 02/11/2012.
  01/02/2013
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ВиК услуги в с. Сваленик и с. Церовец, общ. Иваново, обл. Русе.
  Отговорено в зала на 01/02/2013.
  16/11/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно критерии за конкурс на обществена поръчка по програма "Благотворителност".
  Отговорено в зала на 16/11/2012.
  16/11/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно контрола на качеството на доставени продукти по програма "Благотворителност".
  Отговорено в зала на 16/11/2012.
  07/12/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно качество и безопасност на предлаганите в търговската мрежа колбаси.
  Отговорено в зала на 07/12/2012.
  21/12/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно доклад на Световна банка за глобалното затопляне.
  Отговорено в зала на 21/12/2012.
  01/02/2013
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на път Бяла - Свищов.
  Писмен отговор на 01/02/2013.
  01/02/2013
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на път ІІІ-2102 Сливо поле - Черешово - Борисово.
  Писмен отговор на 01/02/2013.
  08/02/2013
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на мост на път І-5 на пътя Русе - Бяла - В. Търново - София.
  Писмен отговор на 08/02/2013.
  01/03/2013
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно работата на депото за твърди битови отпадъци в гр. Смолян.
  Писмен отговор на 01/03/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС