Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ТОДОР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
  ТОДОР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
  • Дата на раждане : 29/01/1958 Добрич, България
  • Професия: преподавател;
  • Избран(а) с политическа сила: %;
  • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
  • Участие в предишно НС:
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 17/10/2012 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС