Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
  РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
  • Дата на раждане : 01/08/1968 с. Николаевка, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Движение за права и свободи" 11.31%;
  • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: r.riza@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
  зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Кувейт
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Казахстан
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Турция
  председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  30/05/2014
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно извършване на ремонтни дейности на път III - 208 от км 51+130 до км 94+231, за територията на общ. Руен.
  Отговорено в зала на 30/05/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС