Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА
  СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА
  • Дата на раждане : 15/11/1969 Балчик, България
  • Професия: инженер;икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
  • Участие в предишно НС: 40 НС;
  • E-mail: siyana.fudulova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Испания
  председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  18/10/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно средства по Програма за "Трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 - 2013 г.".
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  13/09/2013
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно неразплатени средства по сключен договор на общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, по проект "Красива България".
  Отговорено в зала на 13/09/2013.
  14/03/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно "Белите петна" в Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи.
  Отговорено в зала на 14/03/2014.
  21/03/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно законопроект за Селскостопанската академия.
  Отговорено в зала на 21/03/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС