Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ
  ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ
  • Дата на раждане : 01/03/1946 Гоце Делчев, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: todor.radulov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Молдова
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  04/04/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно движение на административни преписки на граждани в Министерството на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите.
  Отговорено в зала на 04/04/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно преустановена процедура за съгласуване и реализиране на Хидровъзел "Брезница", общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград.
  Отговорено в зала на 30/05/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС