Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
  ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
  • Дата на раждане : 10/10/1978 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  20/09/2013
  Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно изграждането на спортен център за хора със зрителни увреждания.
  Писмен отговор на 20/09/2013.
  11/10/2013
  Питане към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно предприетите мерки за сигурност за началото на новата академична 2013 - 2014 г.
  Отговорено в зала на 11/10/2013.
  18/10/2013
  Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно актове за държавна собственост за Студентски град.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  18/10/2013
  Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно актове за държавна собственост за Студентски град.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно възможността на Висшите учебни заведения да могат да кандидатстват по програмата за енергийна ефективност и обновяване на сградния фонд в ж.к. Студентски град в следващия програмен период 2014/2020.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  08/11/2013
  Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно акт за държавна собственост № 945/09.04.1971 г. за Студентски град.
  Писмен отговор на 08/11/2013.
  22/11/2013
  Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно акт за държавна собственост № 945/09.04.1971 г. за Студентски град.
  Писмен отговор на 22/11/2013.
  15/11/2013
  Питане към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно акт за държавна собственост № 945/09.04.1971 г. за Студентски град.
  Писмен отговор на 15/11/2013.
  22/11/2013
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно Обект "Студентски стол - КУВ 1200" и обект "Модна къща "Рила" - Студентски град, гр.София.
  Писмен отговор на 22/11/2013.
  22/11/2013
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно политиката за бъдещето на "Студентски столове и общежития" ЕАД.
  Писмен отговор на 22/11/2013.
  22/11/2013
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно информационна система, обслужваща настаняването в студентските общежития.
  Писмен отговор на 22/11/2013.
  22/11/2013
  Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно допълваща субсидия за народните читалища.
  Писмен отговор на 22/11/2013.
  28/02/2014
  Въпрос към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката и приоритетите на правителството в сферата на регионалното развитие и инвестиционното проектиране.
  Отговорено в зала на 28/02/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно бъдещето на "Студентски столове и общежития" ЕАД и информационната система, обслужваща настаняването в студентските общежития.
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно основни функции и отговорности на МИП свързани с изработването на кадастрални карти на територията на Република България.
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно какви мерки са редприети за нормативното регулиране на незаконните строежи.
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  11/04/2014
  Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно политиката за контрол на инвестиционни проекти, със стойност над 10 000 000 лв.
  Отговорено в зала на 11/04/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС