Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
  АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
  • Дата на раждане : 07/11/1983 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;френски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: aleksandar.nenkov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 21/05/2013
  42-ро Народно събрание
  временен парламентарен секретар 21/05/2013 - 05/08/2014
  Парламентарна група на ПП ГЕРБ
  секретар на ПГ 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
  член 16/01/2014 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Чили
  председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  18/10/2013
  Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно политиката на Министерството на регионалното развитие за стопанисване и обезопасяване на черноморските плажове.
  Отговорено в зала на 18/10/2013.
  18/10/2013
  Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно актове за държавна собственост за Студентски град.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  18/10/2013
  Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно актове за държавна собственост за Студентски град.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  08/11/2013
  Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно акт за държавна собственост № 945/09.04.1971 г. за Студентски град.
  Писмен отговор на 08/11/2013.
  22/11/2013
  Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно акт за държавна собственост № 945/09.04.1971 г. за Студентски град.
  Писмен отговор на 22/11/2013.
  15/11/2013
  Питане към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно акт за държавна собственост № 945/09.04.1971 г. за Студентски град.
  Писмен отговор на 15/11/2013.
  28/02/2014
  Въпрос към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката и приоритетите на правителството в сферата на регионалното развитие и инвестиционното проектиране.
  Отговорено в зала на 28/02/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно годишен финансов отчет на Национална електрическа компания - ЕАД за 2013 г. - първото тримесечие на 2014 г.
  Писмен отговор на 30/05/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно кореспонденция и документация, касаеща реализацията на газопровода " Южен поток".
  Писмен отговор на 30/05/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС