Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
  ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
  • Дата на раждане : 03/06/1955 с. Ружинци, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 5-ВИДИН;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: vladimir.toshev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
  член 11/09/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Норвегия
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  11/10/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно основен ремонт на надлез над жп линия по бул. "Панония" - гр. Видин.
  Отговорено в зала на 11/10/2013.
  13/09/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно предприетите от служителите от Вашето министерство действия за издирване на изчезнал човек.
  Писмен отговор на 13/09/2013.
  29/11/2013
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно напредъка на процеса за създаване на висше учебно заведение в гр. Видин.
  Отговорено в зала на 29/11/2013.
  25/10/2013
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно подбора и назначаването на личния състав от българска страна на надзора, ръководството и експлоатацията на Дунав мост 2.
  Отговорено в зала на 25/10/2013.
  25/10/2013
  Питане към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно перспективата за реализация на проекта за нова железопътна линия Видин-София.
  Отговорено в зала на 25/10/2013.
  18/10/2013
  Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно плановете на Министерството на регионалното развитие за изграждане на международен път Е-79 като четири лентов скоростен път от Видин до Ботевград.
  Отговорено в зала на 18/10/2013.
  15/11/2013
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно напуснали военнослужещи в периода 2005 - 2012 г., включително.
  Писмен отговор на 15/11/2013.
  04/04/2014
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно перспективи за газификацията на Видин и региона.
  Отговорено в зала на 04/04/2014.
  15/11/2013
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно правна уредба на ранното пенсиониране в страните от Европейския съюз.
  Писмен отговор на 15/11/2013.
  28/02/2014
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно перспективи за възстановяване дейността на гражданското летище до Видин.
  Отговорено в зала на 28/02/2014.
  14/03/2014
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно възстановяване на формированието на гр. Враца.
  Писмен отговор на 14/03/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно неиздаването на лиценз на Специализираната болница за активно лечение по кардиология във Видин.
  Отговорено в зала на 11/07/2014.
  04/04/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно отказ за изплащане на субсидия за 2013 г.
  Отговорено в зала на 04/04/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изграждане на интермодален център във Видин.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  06/06/2014
  Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката на правителството по отношение конкурентната среда при търговията с храни, защита на потребителите и развитието на хранително-вкусовата индустрия.
  Отговорено в зала на 06/06/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно поемане на председателството на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва (CIOR) от Република България.
  Отговорено в зала на 25/07/2014.
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно изпълнение на приходната част на бюджета на Министерство на отбраната.
  Писмен отговор на .
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно следгаранционна поддръжка на хеликоптери "Кугър" и "Пантер".
  Писмен отговор на .
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно смяна на постоянния секретар на Министерството на отбраната.
  Писмен отговор на .
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС