Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
  ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
  • Дата на раждане : 25/06/1970 Димитровград, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: danail.kirilov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
  член 11/09/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  член 11/09/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  18/10/2013
  Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно актове за държавна собственост за Студентски град.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  18/10/2013
  Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно актове за държавна собственост за Студентски град.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  08/11/2013
  Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно акт за държавна собственост № 945/09.04.1971 г. за Студентски град.
  Писмен отговор на 08/11/2013.
  22/11/2013
  Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно акт за държавна собственост № 945/09.04.1971 г. за Студентски град.
  Писмен отговор на 22/11/2013.
  15/11/2013
  Питане към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно акт за държавна собственост № 945/09.04.1971 г. за Студентски град.
  Писмен отговор на 15/11/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС