Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
  ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
  • Дата на раждане : 09/10/1970 Велико Търново, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: georgi.svilenski@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Виетнам
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Сирия
  зам.-председател 17/10/2013 - 28/01/2014
  Група за приятелство България - Чили
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Сирия
  председател 29/01/2014 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  11/10/2013
  Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  20/09/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 20/09/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  20/09/2013
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 20/09/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  20/09/2013
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 20/09/2013.
  20/09/2013
  Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 20/09/2013.
  20/09/2013
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 20/09/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  20/09/2013
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 20/09/2013.
  20/09/2013
  Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 20/09/2013.
  20/09/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 20/09/2013.
  20/09/2013
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 20/09/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на .
  11/10/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  28/03/2014
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно финансовото състояние на "Летище София " ЕАД.
  Отговорено в зала на 28/03/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС