Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
  ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
  • Дата на раждане : 08/10/1978 Дулово, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: desislava.atanasova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  член 11/09/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Испания
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  14/06/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно политиката за ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.
  Отговорено в зала на 14/06/2013.
  14/06/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно усвояването на средствата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013", Проект "СПРИ и се прегледай".
  Отговорено в зала на 14/06/2013.
  29/10/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно мерки по отношение на цените на лекарствените продукти.
  Отговорено в зала на 29/10/2013.
  29/10/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно работата на Национален съвет по цени и реимбурсиране.
  Отговорено в зала на 29/10/2013.
  29/10/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно увеличаване на възнагражденията на работещите в Спешна помощ.
  Отговорено в зала на 29/10/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно политиката на Министерството на финансите по отношение на събираемостта на здравните осигуровки.
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  29/10/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на събираемостта на здравните осигуровки.
  Отговорено в зала на 29/10/2013.
  29/10/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на кадровата обезпеченост в структурите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, и предвидените 10% съкращения.
  Отговорено в зала на 29/10/2013.
  25/10/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно нападение над лекар в Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов", гр. В.Търново.
  Отговорено в зала на 25/10/2013.
  01/11/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно размера на събраните глоби и наложените санкции по Закона за здравето.
  Писмен отговор на 01/11/2013.
  22/11/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно подадени сигнали в РПУ гр.Златоград, ОД на МВР гр.Смолян и 06 РПУ гр.София.
  Писмен отговор на 22/11/2013.
  22/11/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно извършена проверка от ИАЛ и РЗИ.
  Писмен отговор на 22/11/2013.
  29/11/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно размера на средствата, осигурени от бюджета на Министерството на вътрешните работи за охрана и опазване на обществения ред около сградата на Народното събрание през последните пет месеца, считано от 14 юни 2013 г.
  Отговорено в зала на 29/11/2013.
  31/01/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно ръст на престъпността в обл. Плевен.
  Отговорено в зала на 31/01/2014.
  31/01/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно намаляване на престъпността в обл. Русе, общ. Бяла, с. Дряновец.
  Отговорено в зала на 31/01/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно мерки срещу контрабандата и необявените вътрешно-общностни доставки като противодействие срещу нелоялната конкуренция пред българските производители.
  Писмен отговор на 07/02/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно мерки за здравно неосигурените лица.
  Писмен отговор на 07/02/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно какви са били планираните приходи на НАП и Агенция "Митници" през 2012 г.
  Писмен отговор на 07/02/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно задълженията на лечебните заведения.
  Писмен отговор на 07/02/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно изготвени медицински стандарти.
  Писмен отговор на 07/02/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно координацията между Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 и Спешната медицинска помощ.
  Писмен отговор на 07/02/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно мерки срещу злоупотреби с ДДС от рискови стоки - захар, сухо мляко и зърно.
  Писмен отговор на 07/02/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно мерки по отношение на кадрите в Спешна помощ.
  Писмен отговор на 07/02/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно броя на здравно неосигурените лица към 31.12.2013 г.
  Писмен отговор на 07/02/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно възстановяване на дейността на „МБАЛ-ДЕВИН” ЕООД гр. Девин.
  Писмен отговор на 07/02/2014.
  06/02/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно координацията между Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 и Спешната медицинска помощ.
  Писмен отговор на 06/02/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно подкрепа за държавните и общинските лечебни заведения в по-малките населени места чрез утвърждаване на методика за реда и критериите за субсидиране на общинските лечебни заведения на болничната помощ в труднодостъпни и отдалечени райони.
  Писмен отговор на 07/02/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно параметрите на методиката за създаване на Национална здравна карта.
  Писмен отговор на 07/02/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно развитие на медицински туризъм.
  Писмен отговор на 07/02/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно посещение на български граждани на територията на Сирийската арабска република.
  Отговорено в зала на 07/02/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно размера на събраните глоби и наложените санкции по Закона за здравето.
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  21/03/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно дейността на Фонда за лечение на деца.
  Отговорено в зала на 21/03/2014.
  21/03/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно дейността на Център "Фонд за асистирана репродукция".
  Отговорено в зала на 21/03/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно дефицит в НЗОК.
  Отговорено в зала на 11/07/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно риска от липса на задължителни ваксини по Наредба № 15 на Министерството на здравеопазването.
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно задълженията на лечебните заведения към 31.05.2014 г.
  Отговорено в зала на 11/07/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС