Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ
  ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ
  • Дата на раждане : 21/03/1949 Бургас, България
  • Професия: ветеринарен лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: doncho.baksanov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
  член 11/09/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Палестина
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/12/2013
  Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката на Министерския съвет в областта на контрола на храните, фитосанитарния контрол и контрола на препаратите за растителна защита.
  Отговорено в зала на 13/12/2013.
  17/01/2014
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно предоставяне на освободени войскови имоти на други ведомства и общини.
  Писмен отговор на 17/01/2014.
  06/06/2014
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно промени в политиката на Министерството на отбраната при освобождаване от ненужни материални средства.
  Отговорено в зала на 06/06/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно полицейски произвол.
  Отговорено в зала на 30/05/2014.
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно реализирани предоставяния на освободени войскови райони на общини и други ведомства.
  Писмен отговор на .
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно социалната политика на Министерство на отбраната.
  Писмен отговор на .
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС